Foto 10
6000
2000
Inklusion - Arbejdsglæde - Social kapital

"I Navigent bruger vi vores

indsigter i mennesker og

systemer til at skabe

bedre velfærdsydelser!"

Mindset forløb på 5 skoler

To skoler i Københavns Kommune og tre skoler i Viborg Kommune vil det kommende år implementere en mindsetkultur. 

Navigent formidler indsigter om mindset

Læs mere om mindset, forskningen bag og igangværende projekter på mindsetpraxis.org. 

OPTIMERING AF VIDEN I HELHEDSPLANEN VEJLEÅPARKEN

Navigent har faciliteret en dag, hvor medarbejdere i Vejleåparken i Ishøj fik tid til at stoppe op og dele viden med hinanden. 

Navigent søger kvalificerede praktikanter til efteråret 2017

Som praktikant bliver du en del af et dynamisk arbejdsmiljø, kendetegnet ved åbenhed, tæt samarbejde og høj latter.

FRA PERFORMANCE- TIL LÆRINGSKULTUR

Syv gymnasier ønsker at udvikle og implementere en mindset-kultur ved at give lærerne nye kompetencer.

KOMPETENCEUDVIKLING OG OPKVALIFICERING AF LEDERE OG DRIFTSASSISTENTER

Med afsæt i testen Lumina gennemfører Navigent et forløb på Rigshospitalet. 

MINORITETSFORÆLDRENES POTENTIALE SKAL UDNYTTES PÅ SKOLERNE

Navigent har gennemført en kampagne for BIF på 14 Københavnske skoler. 

Mindset skal implementeres på universitetet

Navigent hjælper studievejledningen på AAU & KU med at implementere en mindsetkultur på universitetet.

Lumina Spark - et nyt testværktøj hos Navigent

Navigent tilbyder som noget nyt personlighedstesten Lumina Spark. 

En tænketank med ledere og kulturpersoner udforskede nordisk ledelse

15 spændende personligheder var samlet på Nørrebro Teater.

Fokus på forebyggelse af kriminalitet blandt unge

Det Kriminalpræventive Råd sætter i 2015-16 fokus på unge, som er svære at nå. 

Lærere og ledere lærer at se på egen praksis

Navigent har sammen med uddannelseslaboratoriet UDDX udviklet og gennemført en 3-dages uddannelse.

Teamsamarbejde med Sprogskolen Kolding

Alle medarbejdere var samlet i to dage for at blive bedre rustet til det fremtidige teamsamarbejde.

Køn i lige stilling

De offentlige myndigheder har indberettet ligestillingsredegørelser for 2013 på ny måde.

 

BROBYGNING MELLEM VUC OG ERHVERVSUDDANNELSERNE

Navigent gennemfører udviklingsforløb for Undervisningsministeriet.

Co-creation med forældre i folkeskolen

Hvordan oplever far samtalerne med skolen? Hvad ville mor ønske at lærerne gjorde anderledes ved forældremøderne?

Ny inklusionspolitik i Københavns Kommune

Navigent har undersøgt hverdagens problemstillinger med inklusion af borgere med anden etnisk baggrund.

 

Sammen på arbejde

Evaluering af "Sammen på arbejde" - et projekt der vil forbedre traumatiserede flygtninge/indvandreres muligheder for varig tilknytning til arb.markedet.

Hvad kan få sygefraværet ned?

Navigent har sammen med 15 kommuner undersøgt, hvordan man skaber det største fald i fravær over en tre-årig periode.

Vejledning i verdensklasse

Navigent har undersøgt hvad der gør at nogle jobkonsulenter og UU-vejledere har særlig succes med at få udsatte unge i job og uddannelse.

Positiv afvigelse i Køge arrest

Et nyt arresthus kom til live, da Navigent igennem et toårigt forløb anvendte den antropologiske metode Positiv Afvigelse til at stille skarpt på relationerne i arresten.

Fokus på arbejdsglæden

Med KL og KTO har Navigent afviklet projektet "Arbejdsglæde i en kommunal verden" der afdækker, hvad der gør kommunalt ansatte glade i deres arbejde.

Dialogmøder med unge

Københavns Kommune sætter i 2013 fokus på social kontrol. Navigent har i den forbindelse forestået best practice indsamlinger og unge dialoger.

750 forældre og unge fik viden om uddannelse!

Navigent gennemførte oplysnings-kampagne om erhvervsuddannelser i fem udsatte boligområder i Danmark.

CO-CREATION AF VIKARSERVICE

Navigent har hjulpet Bispebjerg Hospitals interne vikarkorps med at genopfinde sig selv.

Tilbage på sporet

Navigent har uddannet en gruppe mentorer til at guide indsatte med ekstremistiske tendenser tilbage på sporet.

Integrationspriserne

Integrationsministeriet stod bag de storstilede årlige uddelinger af Integrationspriserne. De sidste tre år Navigent var tovholder.

Kampagne om IO-stillinger

Navigent stod bag en spændende kampagne for KL og KTO, der skulle udbrede kendskabet til Integrations- og Oplæringsstillinger i kommunerne.

Messe i Bella Center

Der var 5000 deltagere fra hele landet, da KL, Danske Regioner, KTO og Sundhedskartellet afholdte personalepolitisk messe med Navigent bag roret.

Kan fodboldtrænere være anerkendende?

Et stort testmateriale lå til grund for en analyse af fodboldspillernes profiler. Kan der ses forskelle på baggrund af etnicitet?

Balanceprisen 2009

Navigent fungerede som prissekretariat ved uddelingen af Socialministeriets balancepris, som bl.a. sætter fokus på familiens rammebetingelser.