• Evaluering af kommunal indsats for at give traumatiserede flygtninge en tilknytning til arbejdsmarkedet