4000
1000

BROBYGNING MELLEM VUC OG ERHVERVSUDDANNELSERNESammen med UDDX har Navigent uddannet ledere og undervisere fra TEC, Metropol, KEA m.fl.

Hvad skaber Vejledning i Verdensklasse?

Navigent var tovholder og faciliterede de processer, der skulle munde ud i konkrete forslag til uddannelsesdesign