4000
1000Navigent er med hele vejen og vil undervejs bl.a. facilitere workshops med taskforcen, udarbejde materialer og foretage evalueringer.

Den herskende performancekultur

Midtvejsevaluering


De kvalitative interviews viste, at mange elever ser stort potentiale i at have en mindsetkultur:banen end i folkeskolen, fordi det er ok at sige noget forkert" -Forankring af indsigterne


Navigent har bl.a. udarbejdet et "hjernekit", som skal give eleverne viden om, hvordan hjernen fungerer.