4000
1000


Kompetenceprofil for teamet
Velfungerende teams har klare rammer

Sammen med UDDX har Navigent uddannet ledere og undervisere fra TEC, Metropol, KEA m.fl.

Workshop om skole-hjem-samarbejde