4000
1000

5. marts 2019

På mange skoler og uddannelsesinstitutioner omsættes Carol Dwecks mindset-teori til praksis og der er høstet gode erfaringer med at skabe et miljø, hvor der er fokus på læring fremfor præstation og hvor fejl kan være vejen til læring. Den herskende præstationskultur påvirker trivslen og dermed læringen negativt og der er derfor brug for nye veje at gå. 

Dette fag vil klæde ledere, koordinatorer mv. på til at fremme et miljø for undervisere m.fl., der fremmer en bæredygtig læringskultur.

Faget udbydes som diplomfag til 5 ECTS ved Center for Diplomledelse ved Sjællands Erhvervsakademi. Forløbet strækker sig over 4 dage startende den 10. april 2019. Der afleveres en opgave og afholdes en afsluttende eksamen i juni 2019.

For mere information:

Kontakt Christina M. Paulsen, chpa@zealand.dk, tlf. 91346654  eller Berit Johannsen, berit@navigent.dk, tlf. 51603539

VUC udbyder mindsetkursus i februar/marts 2019

22. februar 2019

VUC gentager successen fra efteråret og udbyder et todages kursus i mindset i Silkeborg. Det foregår den 28. februar og 14. marts. Du kan tilmelde dig her:

https://danskehfogvuc.nemtilmeld.dk/

Det handler om motivation, om at skabe en tryg klasserumskultur, hvor alle har mulighed for at udvikle sig. Det handler om nysgerrighed, mod og vedholdenhed. Det handler om at lære, om at kunne modtage feedback og det handler om, hvordan man kan bruge viden om hjernen til at motivere. Det handler også om, hvordan underviserne kan få et fælles sprog og skabe didaktisk udvikling sammen.

 

Godt nytår til alle

2. januar 2019

Efter et spændende 2018, som bl.a. har budt på en bogudgivelse, glæder vi os til at tage fat på 2019, som også vil byde på interessante og udfordrende indsatser. Vi takker alle samarbejdspartnere for året der gik og ønsker alle et rigtig godt og givende 2019.  

 

 

Konference om mindsetbaseret ledelse den 15. november 2018

18. oktober 2018

Torsdag den 15. november 2018 kl. 10.30-15.45 slår Virum Gymnasium dørene op for en konference for gymnasieledere og TR om mindsetbaseret ledelse. Over et år har fire gymnasier samarbejdet om at finde ind til de kompetencer og handlemåder, der kan hjælpe ledere på forskellige niveauer med at udbrede en 'mindset-kultur'.

På konferencen præsenteres en model, der kan bruges som inspiration. Der vil være oplæg af repræsentanter fra fire gymnasier, af partner og direktør i Mercuri-Urval Christian Kofoed-Enevoldsen og filmproducer Vibeke Windeløv.

Tilmelding kan ske på følgende link senest den 7. november 2018: 

https://www.danskegymnasier.dk/event/konference-om-mindsetbaseret-ledelse/

 

Anmeldelse i AKTbladet af "Mindset i praksis"

10. september 2018

"Nok er det en lille bog voluminøst set men indholdsmæssigt er det en stor bog, en meget stor bog. Hver side er spækket med informationer, her er ikke et overflødigt ord. Det er virkelig en bog der giver konkret hjælp og inspiration. Desuden indeholder bogen en lang række øvelser således at det er muligt at omsætte teori til handling i klassen. Absolut en bog klasseteamet bør arbejde sammen om." - Kai Pedersen, AKTbladet

 

Mindset på VUC Vestsjælland Syd

8. august 2018

I alt 120 lærere, vejledere mv. fra VUC Vestsjælland Syd fik en indføring i mindset, så de kunne få ny inspiration i starten af skoleåret.

Deltagerne sagde bl.a.:

"Det bedste var mindset - nu kan jeg forstå hvad det handler om"

"Mindset er jo nemt, når man har hørt Berit fortælle om det"...."Alle de gode eksempler gav mig mod på at prøve at gøre det lidt anderledes i år"

VUC Sekretariatet udbyder kursus om mindset

29. juni 2018

Navigent skal forestå et 2-dages kursus, som udbydes af VUC Sekretariatet. Det afholdes den 30. august og 14. september i VUC Lyngby.

Læs mere her

Folkeskolen har anmeldt Mindset i praksis

6. juni 2018

Folkeskolen har skrevet en fin anmeldelse af vores bog Mindset i praksis - trivsel og lyst til læring i skole og ungdomsuddannelse.

Der står bl.a.:

"Der er inspiration at hente til en undervisning, der giver plads til og understøtter elevernes selvbestemmelse, deres fri vilje og personlige initiativ, til at eleverne kan bringe deres viden og kunnen i spil, og til at de oplever et fællesskab med læreren og kammeraterne."

Læs mere her

 

 

Årsmøde for studievejledere ved sygeplejerskeuddannelserne

10. april 2018

Studievejlederne fik indspark om mindset med særligt fokus på erfaringerne fra projektet "Fra performancekultur til læringskultur" og de erfaringer, der er høstet på en række gymnasier, der har arbejdet med mindset-tilgangen. Studievejlederne støder således på lignende problematikker med studerende, der fx har et overdrevent præstationsfokus eller er bange for ikke at slå til.

Vores nye bog er ude "Mindset i praksis - Trivsel og lyst til læring i skole og ungdomsuddannelse"

Vi har skrevet en praksisnær bog om mindset, som dels giver et overblik over teorien bag og dels giver en lang række eksempler på, hvordan man kan omsætte Carol Dwecks forskning til praksis i folkeskoler og ungdomsuddannelser. Bogen er primært baseret på erfaringer høstet på danske skoler og ungdomsuddannelser. Bogen indeholder desuden et kapitel om lærerens mindset og et kapitel om forældrenes rolle. Bogen kan købes ved forlaget Dafolo.

Vi håber, at den vil være til inspiration.

Kontorpersonale på Skt. Annæ Gymnasium får viden om mindset

21. marts 2018

Undervisere og ledere på Skt. Annæ har efterhånden arbejdet en rum tid med at oversætte mindset-teori til praktisk anvendelse. Nu var turen kommet til Skt. Annæ's kontorpersonale. Det er en væsentlig medarbejdergruppe, der får hhv. gymnasium, folkeskole, sangskole og Europaskole til at hænge sammen. Der var et ønske om, at også denne gruppe får indsigt i mindset-teorien og selvom deres opgaver ikke direkte relaterer sig til målgruppen - eleverne - så er det både vigtigt at vide, hvad skolens tænkning tager afsæt i og så kan den i øvrigt bruges til at tænke nyt i forhold til fx samarbejdet i gruppen. Dagen bestod af en vekselvirkning mellem oplæg og øvelser, hvor deltagerne fik indblik i, hvordan man kan være opmærksom på egne reaktionsmønstre og bruge disse indsigter positivt fx til at udvikle samarbejdet i gruppen.

Mindset-forløb for UU Tårnby

9. marts 2018

Vejlederne i UU Tårnby ville gerne have ny inspiration og gennemførte et forløb over tre gange med Navigent. En indføring i psykolog Carol Dwecks forskning om sammenhængen mellem motivation og kompetence og efterfølgende arbejde med oversættelse til vejlederpraksis. Det gav anledning til mange gode refleksioner i kredsen. Det blev bl.a. bemærket, at til det tilfører et relevant psykologisk perspektiv, der giver et målrettet fokus på de unges motivation. Hvis de unges grundlæggende motivation ikke styrkes, så er chancen for at deres valgt af ungdomsuddannelse går godt ikke stor. Med afsæt i en række konkrete værktøjer drøftede vejlederne, hvad og hvordan det kan finde anvendelse i deres praksis.

 

Mindset på Svenstrup Efterskole

17. januar 2018

Så er starten gået på Svenstrup Efterskole. Alle medarbejdere deltog i Kick-off på et forløb, der vil strække sig over 1½ år. Både lærere, ledere, køkkenpersonale, rengøring og andet servicepersonale vil være med til at udvikle en model for, hvordan der kan arbejdes med at fremme et udviklende mindset i alle skolens aktiviteter. På Kick-off gik deltagerne i dybden med, hvordan kulturen er nu for derved at finde frem til, hvad de gerne vil ændre. Deltagerne fik også indblik i teorien bag psykolog Carol Dwecks to mindset og den evidens, der ligger bag.

Vi glæder os til det fortsatte forløb på denne skønne efterskole, som oser af god energi og masser af lyst til mere læring. 

Projektet er støttet af Kompetencesekretariatet.

9. klasses elever lærer at fremme et udviklende mindset

21. december 2017

Navigent gennemfører et forløb for 9. klasses elever i Ishøj, som sætter fokus på at lære eleverne om at fremme et udviklende mindset. Vi arbejder med motivation, hjernen, selvkontrol og meget mere.

Det er en fornøjelse at få lov til at have eleverne over 7 gange og en glæde at opdage al den energi, engagement og lyst til at mestre, som er i de unge.

Mindset forløb for UCN's studievejledere

1. december 2017

Studievejledere fra de forskellige professionsuddannelser ved UCN har gennemført et samskabende forløb, hvor de har lært om og arbejdet med afsæt i Carol Dwecks forskning om mindset. Med dette perspektiv vil de inspirere de studerende til at få bedre læringsstrategier, som ikke overskygges af fokus på karakterer og præstationer.

Studievejledningen kan ved at arbejde med mindset, øge de studerendes trivsel og motivation til at studere, samt hjælpe de studerende der føler sig presset, til at lære at skelne mellem præstation og læring, således at den studerende får mere overskud i hverdagen og i mindre grad oplever studietræthed.

Studievejlederne har under forløbet skræddersyet et oplæg for hold af studerende om mindset og de har fået indsigt i ved, hvilke af de studerendes problemstillinger mindset-tænkningen kan bruges i gruppe og individuelle vejledninger. Ved afslutningen af forløbet over tre gange var der planer for ved, hvilke møder de studerende kan præsenteres for indsigterne.

En inspirationsdag for Center for Frivilligt Socialt Arbejde

23. november 2017

Center for Frivilligt Socialt Arbejde er tovholder på et netværk bestående af uddannelses- og læringsansvarlige, der arbejder med frivillige i frivillige sociale organisationer.

Navigent var inviteret til at stå for en dag, der bød på oplæg, drøftelser og øvelser, der formidlede viden om, hvad Dwecks mindset-teori kan bruges til i frivillig-organisationer.

Det gav anledning til gode diskussioner i en kreds med meget forskellige målgrupper - blandt deltagerne var således Ældresagen, Ungdommens Røde Kors, Ventilen, Muskelsvindfonden, Diabetesforeningen og Danske Patienter.

Navigent er flyttet til Villa Kultur

5. november 2017

Navigent er flyttet til fantastiske Villa Kultur, som er beliggende Krausesvej 3 på Østerbro.

Vi har glædet os til at flytte ind i den gamle herskabsvilla, hvor vi arbejder i et inspirerende miljø blandt andre kreative og innovative virksomheder.

Færdiguddannede driftsassistenter i Rigshospitalets servicecenter

1. november 2017

Navigent har nu afsluttet et 1½ års kompetenceudviklings-forløb for 15 driftsassistenter og funktionschef Marianne Hummel i Rigshospitalets servicecenter.


Driftsassistenterne er nu færdiguddannede og har ved brug af testen Lumina Spark bl.a. et nyt fælles sprog, der har skabt et fantastisk samarbejde blandt driftsassistenterne, som gør hverdagen mere effektiv og lettere for alle.
Uddannelsen bidrager også til, at driftsassistenterne kan aflaste lederne, idet de har fået ansvar for den daglige planlægning herunder fordeling af medarbejdere ved sygefravær.


Navigent har arbejdet med, hvordan den enkelte driftsassistent kan blive bevidst om egen personlighed, styrker, kvaliteter og potentiale samt hvordan det kan anvendes i arbejdet. Derudover har driftsassistenterne fået redskaber til, hvordan teamsamarbejdet kan optimeres gennem mere effektiv kommunikation, fordi de nu har et bedre kendskab til hinandens personlige kompetencer.


Den 1. november blev de nyuddannede driftsassistenter fejret til et afslutningsarrangement.

Fotograf: Rikke Heie. Afslutningen på driftsassistentuddannelsen i Rigshospitalets servicecenter.

Fotograf: Rikke Heie. Afslutningen på driftsassistentuddannelsen i Rigshospitalets servicecenter.

SLUTSEMINAR FOR SYV GYMNASIER OM IMPLEMENTERING AF MINDSETKULTUR

6. september 2017

I to år har syv gymnasier arbejdet med, at implementere en mindsetkultur og lærere og ledere fra de medvirkende gymnasier var samlet til et slutseminar, der blev afholdt på Fredericia gymnasium. Forløbet har bl.a. vist, at det nytter noget, når lærerne arbejder på at skabe et troværdigt øverum, hvor eleverne ved, at de ikke bliver målt og vejet. Og det har vist, at god fokuseret feedback godt kan erstatte karakterer for at fremme læring. Dog er eleverne optagede af, at de har en pejling af nogenlunde hvor de ligger, så de kan planlægge deres indsats efter det. En gruppe lærere fra de medvirkende gymnasier har udviklet materialer, der er samlet på et google-site. Det kan ses her.

Interviews og spørgeskemaer har afsløret, at eleverne har fået et bedre selvværd over den toårige projektperiode og et mindre fastlåst mindset. De er blevet mindre præstationsorienterede, mindre fokuserede på ikke at fejle og tænker mindre over hvad andre tænker. Omvendt kan der ikke umiddelbart på baggrund af data konkluderes, at de har fået et mere udviklende mindset. Undersøgelsen viste også, at klasserumskulturen under ét ikke er god, hvorimod den enkeltes trivsel er ens over forløbet samlet set. Lærerne er blevet bedre til at bruge hinanden som sparringspartnere om indsatsen, de kender til flere greb, der kan fremme et udviklende mindset og de er bedre til at give eleverne mestringsstrategier til at imødegå udfordringer i forhold til læring.

Som led i projektet er der derfor bl.a. produceret en film, som klasserne kan bruge som afsæt for en diskussion om, hvordan man skaber en god klasserumskultur for alle.

Fremadrettet vil gymnasierne arbejde på at udbrede det, der virker, til flere lærere internt på gymnasierne.

Projektet er finansieret af Kompetencesekretariatet og Navigent har assisteret gymnasierne i dette spændende projekt.

Konference om mindset med Carol Dweck og James Nottingham

17. august 2017 

Navigent deltog i går på en konference om mindset med psykologiprofessor Carol Dweck og James Nottingham. 

På dagen præsenterede Dweck sin forskning i mindset og kom ind på, hvordan teorien har påvirket pædagogik og kommunikation. Med masser af energi og fortællinger fra sin tid som lærer fortalte Nottingham om, hvordan mindset kan omsættes til praksis i arbejdet med at understøtte udviklingen hos børn og unge.  

Navigent har gennem en årrække arbejdet med mindset'ets betydning for læring og trivsel med udgangspunkt i Dwecks forskning. Det var derfor spændende endelig at møde hende i virkeligheden og høre, hvordan hun selv præsenterer sin teori. 

Så er hjernen på spil!

24. maj 2017 

Navigent har udviklet et spil, der kan lege viden om hjernen ind hos børn og unge fra ca. 13 år.

Spillet er opbygget som et klassisk bilspil, men i stedet for hestekræfter konkurreres på søvn, motion, frugt & grønt, neuroner og udfordringer. Alle 35 kort indeholder desuden forskellige tekster, der giver viden om, hvordan hjernen fungerer og hvad der skal til for, at den trives og bedst optager læring. 

Spillet kan bruges i arbejdet med at give børn og unge viden om hjernens plasticitet og dermed både motivere dem og give dem viden om, hvad de selv kan gøre for at hjernen bliver læringsparat.

Spillet er for 2-4 spillere og kan fx bruges i skoler og klubber. 

Pris pr. spil: 120 kr.

Pris for et klassesæt med 8 spil: 840 kr. (pris for 7 spil)

Priserne er ekskl. moms og porto. 

Spillet kan bestilles på e-mail: maria@navigent.dk

Afslutning på projekt om brug af mindset-greb i studievejledningen på KU og AAU

5. maj 2017 

Den centrale studievejledning på Aalborg Universitet og studievejledningen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet har arbejdet med at implementere mindsetgreb i studievejledningen.

Projektet blev afsluttet med to gå-hjem-møder i hhv. København og Århus. På mødet fik 60 studievejledere fra mange forskellige fakulteter på AU og KU samt fra CBS, RUC, DPU og It-Universitetet viden om mindset og indsigt i de nye tilgange og materialer, som studievejlederne har taget i brug i deres arbejde.  

Studievejlederne præsenterede, hvordan viden om mindset har givet dem et "nyt sprog", hvor ord som præstation, læring, fejl, proces, mod, udfordring og indsats bliver brugt på en ny måde, da ordene har fået en anden betydning end tidligere. Det nye sprog gør bl.a., at vejlederne føler sig mere sikre i samtaler om præstation og motivation, da det er blevet tydeligere for dem, hvilke spørgsmål de skal stille. De oplever, at de studerende tager pointerne til sig, hvilket gør, at de hurtigere bliver handlingsparate.

Viden om mindset har også givet ny inspiration til den kollektive vejledning, fx i oplæg ved studiestart og i bachelorprocesser.

Projektet er støttet af Kompetencesekretariatet.

Mindsetbaseret ledelse - et kulturforandringsprojekt for gymnasier

10. april 2017 

Fire gymnasier skal i det kommende skoleår udvikle en model for, hvordan gymnasieledere på forskellige niveauer kan understøtte implementering og vedligeholdelse af en mindsetkultur blandt ledere, lærere og elever. Formålet er, at give lederne kompetence til at understøtte lærernes arbejde med at fremme elevernes fokus på læring fremfor præstation og derigennem øge elevernes trivsel. Indsatsen vil være en aktionslæringsproces med input fra forskellige inspiratorer og munde ud i en model til ledelse af mindset-organisationer, som formidles bredt.

Fåborg Gymnasium, Virum Gymnasieum, Skt. Annæ Gymnasium og Odder Gymnasium medvirker i indsatsen, som Kompetencesekretariatet støtter.

Optimering af viden i Helhedsplanen Vejleåparken i Ishøj

15. marts 2017  

I Vejleåparken har 10 medarbejdere gang i en mængde spændende indsatser for beboerne i området. Kendetegnende for arbejdet er - både her og formentlig også i andre Helhedsplaner - at medarbejderne har så travlt med deres respektive indsatser, at det kan være svært at stoppe op og tage sig tid til at dele den viden, man hver især har. Og viden er der meget af.

Navigent faciliterede en dag, hvor medarbejderne identificerede succesfulde greb i de forskellige indsatser. Dette blev efterfulgt af gode dialoger og brainstorming i forhold til indsatser, hvor man savner andre greb til at nå målgruppen og det kom der hurtigt gode forslag til.

I Vejleåparken vil man, som en del af den fremtidige strategi for arbejdet, have fokus på at blive bedre til at stoppe op, undre sig og bruge hinanden og al den viden, der i virkeligheden er internt.

Hvad sker der, når lærere, pædagoger, SSP, UU, boligsociale medarbejdere og frivillige i et givent område spiller på de samme tangenter ift. de unge?

10. februar 2017 

I Brændgård området i Herning gik starten på en indsats, hvor ressourcepersoner lærer om at udvikle og implementere en mindsetkultur til gavn for de unge 14-16 årige.

Indsatsen er skudt i gang med kick-off for ca. 50 lokale ressourcepersoner. Inspirationskilden er bl.a. Carol Dweck og hendes 'teori' om betydningen af de unges mindset for deres læring og trivsel. Deltagerne kom rundt om teori, evidens og konkrete greb og i en samskabende proces fandt deltagerne frem til konkrete greb, der kan anvendes i deres praksis.  

Projektet gennemføres i 2017 i tre afgrænsede boligområder i tre kommuner.

Fælles mindset-dag i studievejledningen

23. januar 2017

Studievejledningerne på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns universitet og den centrale studievejledning på Aalborg universitet var fredag samlet til sidste workshop om implementering af en mindset kultur i studievejledningen.

Dagen bød på udveksling af erfaringer og snakke om, hvordan den nye viden om mindset bliver anvendt.

Der var også filmpremiere på en film til inspiration for studerende. Filmen fortæller om to typiske studerende og deres veje til nye studiestrategier, der øger deres læring og trivsel.

Fredag den 17. marts afholdes en temadag for andre studievejledninger i universitetsverdenen. Invitationen sendes direkte til disse.

Projektet er støttet af Kompetencefonden.

Klik på billedet, for at se filmen: "Hjælp din læring godt på vej"  

Øget engagement blandt minoritetsforældre i skolerne

19. januar 2017

Navigent har i 2016 gennemført et forløb for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Kbh.'s Kommune på 14 folkeskoler. I samarbejde med forældre og andre ressourcepersoner gennemførtes en samskabende proces, som mundede ud i, at skolerne fandt frem til en række forslag til, hvordan minoritetsforældres engagement kan øges både i diverse demokratiske fora og ved forældremøder og andre arrangementer. Forslagene blev efterfølgende drøftet i skolebestyrelsen.

Der er al mulig grund til at iværksætte handling. De fleste af skolerne havde kun et par minoritetsforældre i kontaktforældregruppen og det på trods af, at op mod halvdelen af eleverne har minoritetsbaggrund. Der er tydeligvis behov for at skabe en kulturændring både hos ansatte og blandt både minoritetsforældre og etnisk danske forældre.

For at hjælpe denne kulturændring på vej, har Navigent udarbejdet et materiale i form af en mødeguide, som kan bruges fx i skolebestyrelsen, af ledelse og lærere mv. med henblik på at sætte temaet på dagsordenen og få gode idéer til, hvad der kan gøres.

Vi håber, at skolerne griber stafetten i 2017.

Glædelig jul og godt nytår

22. december 2016

Navigent ønsker alle en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.

Vi glæder os til samarbejdet i det kommende års spændende projekter. 

Mindset i tre udsatte områder

30. november 2016 

I tre udsatte geografiske områder i Herning, Brøndby og Holbæk kommune, skal ressourcepersoner arbejde sammen om at implementere en mindsetkultur - særligt i forhold til unge i alderen 14-16 år. Med et samarbejde på tværs af fagligheder i bl.a. skoler, væresteder, klubber, UU, foreninger og den boligsociale indsats forventes at et nyt fælles sprog og fokus på at udvikle de unges mindset i retning af et "growth mindset", vil kunne bringe flere unge igennem uddannelse og i job. Det sker bl.a. ved, at de unge anspores til at have højere mestringsforventninger til sig selv, og dermed eventuelt at bryde med den sociale arv. 

Navigent gennemfører fire samskabende workshops i hver kommune/geografisk område og indsatsen gennemføres i første halvår 2017.

Projektet er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond 

UDDANNELSE TIL DRIFTSASSISTENTER I RIGSHOSPITALETS RENGØRINGSAFDELING ER I FULD GANG

3. oktober 2016

Udvalgte medarbejdere i Rigshospitalets rengøringsafdeling er i fuld gang med at uddanne sig til driftsassistenter, der kan varetage dele af driften, så lederne herigennem får frigjort tid til at fokusere på ledelsesopgaven. Yderligere seks medarbejdere er udvalgt til også at skulle følge uddannelsen, og de er i løbet af de første undervisningsgange blevet introduceret til testen Lumina Spark og dens fire farvetyper og har bl.a. arbejdet med, hvad der kendetegner forskellige personlighedstyper.

Deltagerne havde i dag den sidste introducerende undervisningsdag, før de i morgen tager del i holdundervisningen med de andre udvalgte medarbejdere. 

Introdage om mindset i studievejledningerne på AAU og KU

15. september 2016 

Navigent har afholdt introdage i august og september for Aalborg Universitets centrale studievejledning og for studievejledningen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. De medvirkende studievejledere, studenterstudievejledere m.fl. fik en introduktion til teorien bag mindset tilgangen, hørte om evidens og konkrete greb. Deltagerne havde desuden en første drøftelse af, hvor det kan tænkes ind i deres vejledningsarbejde.

Det var to spændende introdage, som var begyndelsen på en samskabende udviklingsproces, hvor deltagerne skal finde frem til, hvordan mindset kan bruges i studievejledningen og hvilke materialer de har brug for til dette arbejde, så de kan hjælpe de studerende med at udvikle bedre mestringsstrategier i forhold til deres studier til gavn for deres trivsel.
Vi glæder os til det videre arbejde.

"Det handler om, hvordan vi kan lære de studerende at lære" - Studievejleder, Københavns Universitet.

Midtvejsseminar om projektet "Fra performancekultur til læringskultur"

30. august 2016

"Tænker jeg skulle have vidst dette for 10 år siden. Det giver svar på mange ting og gør processer nemmere og relationen til eleverne bedre", lærercitat fra evalueringen.

62 gymnasielærere fra syv gymnasier var samlet på Odder Gymnasium til et seminar for at udveksle viden og få inspiration til den videre implementering af en mindsetkultur. Indsatsen har været i gang i 7 måneder og seminaret skulle bl.a. med afsæt i en midtvejsevaluering af projektet kaste lys over, hvor der med fordel kan sættes ind fremover og hvordan.

På seminaret blev pointer fra midtvejsevalueringen præsenteret og deltagere kunne høre udvalgte gymnasielærere fortælle om konkrete undervisningsgreb og om nye måder at samarbejde på i lærergruppen. Deltagerne gennemførte desuden diverse øvelser, hvor de fik mulighed for at drøfte forskellige grebs anvendelighed mv.

Indsatsen bygger desuden på nogle materialer/kit, som indeholder forskellige relevante emner fx om at give feedback og om at skabe en kultur, hvor det er ok at fejle. Disse kit er udviklet af en taskforce bestående af udvalgte lærere fra hvert af de deltagende gymnasier. På dagen gav taskforcen en kort præsentation af deres respektive kit.

Studievejledningen vil udvikle en mindsetkultur

3. august 2016

Navigent skal i samarbejde med studievejledningen på det samfundsvidenskabelige fakultet/antropologi på Københavns Universitet og den centrale studievejledning på Aalborg Universitet udvikle en 'mindsetkultur'. 

Det betyder, at studievejlederne får et kompetenceløft i form af ny viden og greb, så de kan give de studerende bedre lærings- og mestringsstrategier og derigennem mindske dårlig trivsel og frafald.

Indsatsen er støttet af Kompetencefonden og løber frem til foråret 2017, hvor projektet afsluttes med afholdelse af en temadag for landets øvrige studievejledninger.

Kick-off for mindset forløb i folkeskoler skudt i gang

28. juni 2016

Skt. Annæ Gymnasiums Grundskole og Sangskole vil implementere en mindsetkultur, hvor der er fokus på læring fremfor performance. Skolens 50 engagerede lærere afholdte kick-off - en dag hvor deltagerne kom rundt om teori, evidens og sammen fandt frem til konkrete greb, der kan sættes i spil i klasselokalet for at fremme en tryg klasserumskultur. Dagen blev afrundet med drøftelser i de respektive lærerteams om, hvordan de kan arbejde sammen om tilgangen fremover.

"Det var varieret, inspirerende og meget relevant", lærer Skt. Annæ Gymnasiums Grundskole

Næste skoleår vil Skt. Annæ gennem en workshoprække arbejde sammen med Grøndalsvængets Skole om at udvikle og implementere tilgangen. Navigent forestår dette og et lignende forløb for tre skoler i Viborg Kommune. Inspiration og gode greb til at fremme en mindsetkultur vil derfor kunne deles på tværs af landsdelene.

 

En film om den lærende hjerne

16. juni 2016

Som led i projektet "Fra performancekultur til læringskultur" på 7 gymnasier har Navigent produceret en kort film om, hvordan man kan bruge viden om hjernen og hukommelsen til at blive bedre til at lære nyt. Filmen er produceret i samarbejde med forskeren Thomas Thaulov Raab, der har beskæftiget sig med hjernen og hukommelsen, og har udgivet bøgerne "En bog om hukommelsen" og "Den foranderlige hjerne og den forunderlige bevidsthed". Filmen henvender sig til gymnasieelever, der dagligt skal lære nyt, og giver dem tips og tricks til, hvordan de gør det bedst muligt. Projektet er støttet af Kompetencefonden.

Klik på billedet, for at se filmen.

Den lærende hjerne

Folkemødet 2016

15. juni 2016

Navigent drager til Folkemødet 2016 på Bornholm. Vi glæder os til mange interessante debatter og spændende events.

Vi træffes på tlf. 51603539.

 

Minoritetsforældrenes potentiale skal udnyttes på skolerne

27. maj 2016 

Navigent har gennemført en kampagne for BIF, Kbh. Kommune på 15 Københavnske skoler for at få flere nydanske forældre til at deltage i demokratiske fora som skolebestyrelse og forældreråd. Selvom der i gennemsnit er 30 pct. nydanske børn i de københavnske skoler, så skinner det langt fra igennem i diverse demokratiske fora.

Navigent udarbejdede en forundersøgelse om barriererne og disse blev bekræftet på skolerne, hvor der gennemførtes dialoger med både etnisk danske og minoritetsforældre. Der er blevet talt livligt om, hvad forældre, skolebestyrelse, integrationsvejleder m.fl., kan gøre for at imødekomme barriererne. Alle skoler udarbejdede individuelle handleplaner for den fremtidige indsats.

Fx blev det foreslået, at ressourcestærke nydanske forældre bør kontaktes personligt og opfordres til deltagelse. At tage personlig kontakt er med til, at forældrene føler sig set og værdsat. Et andet forslag gik på at bruge nogle af de minoritetsforældre, der allerede er engageret i de demokratiske fora, som rollemodeller ved fx forældremøder, hvor de kan fortælle om, hvad det indebærer at være fx kontaktforældre eller medlem af skolebestyrelsen.

Kickoff for ny uddannelse til driftsassistenter i Rigshospitalets rengøringsafdeling

18. april 2016

13 medarbejdere i Rigshospitalets rengøringsafdeling var samlet til et brag af et Kick-off som startskud for en ny driftsassistentuddannelse. Idémageren bag uddannelsen, funktionschef i rengøringsafdelingen, Marianne Hummel, forklarer, at formålet med uddannelsen er, at udvikle og uddanne udvalgte rengøringsmedarbejdere, så de kan varetage dele af driften, så lederne herigennem får frigjort tid til at fokusere på ledelsesopgaven.

Navigent skal i samarbejde med rengøringsfirmaet DCS stå for den 1-årig uddannelse af medarbejderne. Mens DCS står for uddannelsens faglige vinkel, skal Navigent uddanne medarbejderne i personlig og teammæssig udvikling. Værktøjerne hertil er bl.a. testen Lumina Spark, coaching, dialogformer samt viden om værdsættende samtaler og kropssprog.

Navigent ser frem til et spændende år.

Sankt Annæ Gymnasieskole vil være en mindset institution

9. marts 2016 

Fremmes et udviklende mindset hos elever og lærere, vil eleverne udnytte deres potentiale bedre. 17  ledere fra Sankt Annæ Gymnasieskole havde sat hinanden stævne for at arbejde med, hvordan de som ledere kan understøtte implementeringen af en mindset kultur i hhv. gymnasieskole, folkeskolen og sangskolen. Deltagerne fik en grundlæggende introduktion til emnet, hvorefter de drøftede, hvad der er relevante mål for indsatsen i de respektive afdelinger og hvilke aktiviteter, der kan føre derhen. Drøftelserne afrundedes med udfyldelsen af en handlingsplan for hver afdeling, hvor der også blev taget stilling til, hvad der er relevante milepæle og hvilke udfordringer, der kan støde til i forløbet. Det kom der engagerede dialoger og mange gode input ud af.

Film om hjernen og hvordan vi lærer

24. februar 2016 

Som led i projektet "7 gymnasier udvikler mindsetkultur" har Navigent produceret en film om hjernen til undervisningsbrug. 

Klik på billedet, for at se filmen. 

Formidling af viden og cases om betydningen af mindset for læring og trivsel

27. januar 2016

Navigent har i et par år arbejdet med mindset'ets betydning for læring og trivsel. Inspirationen kommer bl.a. fra psykolog Carol Dweck fra Stanford University. Nu lancerer vi hjemmesiden www.mindsetpraxis.org, der løbende vil formidle både egne og andres gode praksiserfaringer fra bl.a. skoler, gymnasier og arbejde med socialt udsatte.

Dit mindset, dine opfattelser og din indstilling er afgørende for, hvordan du angriber læring og dermed også, om du fx 'bare' gør alt for at opnå en god karakter, om du giver op når du møder faglige udfordringer, eller om du arbejder på at udvikle dig selv og tilegne dig stoffet. Et fokus på mindset på skoler, i foreninger mv., kan både øge de fagligt svageste unges præstationer og give bedre trivsel. Samtidigt kan det være et svar på den omfattende diskussion, der har været af primært dygtige piger, der går ned med stress. Denne tilgang bygger på evidens, som viser at mindre fokus på karakterer og mere på selve læringen får børn og unge til at trives bedre i processen.

12 efterskoler i Vendsyssel havde fokus på elever og klassers mindset

10. september 2015

Hvordan får man eleverne til at tænke ud af boksen? Hvordan får man eleverne til at turde fejle? Og hvad gør man ved elever, der bare ikke gider?

Det var nogle af de spørgsmål, som Navigent var inviteret til det nordjyske for at drøfte med lærere og ledere fra 12 efterskoler. Over et par gange skal de høre om og arbejde med, hvad man kan gøre for at få eleverne til at udnytte deres potentiale bedre.

B93 Skole- og Idrætsakademi sætter yderligere fokus på udvikling af elever/spilleres potentiale

19. august 2015

Lærere og trænere i B93 Skole- og Idrætsakademi har påbegyndt et forløb, hvor der sættes fokus på, hvordan elever og spillere kan udnytte deres potentiale bedst muligt med afsæt i forsknings- og evidensbaserede metoder. Der er fokus på elever/spilleres mindset, når de er i skolen og i træningssituationen, samt hvad lærere, trænere og forældre kan gøre for at de lærer strategier så de bedre kan udnytte deres potentiale.

Videndeling og fokus på mindset på Sprogskolen i Kolding

7. august 2015

På Sprogskolen Koldings personaleseminar var der fokus på lærernes videndeling. Et emne, der er højt prioriteret i en lærerstab, som er blevet udvidet med mange nye lærere. Konkrete tiltag blev drøftet på baggrund af både teori og en social netværksanalyse og der kom mange gode forslag at tage afsæt i fremadrettet. En stor del af dagen blev brugt på at sætte fokus på betydningen af både kursisters og lærernes mindset. Nogle har det sværere end andre, men alle kan blive bedre. Det handlede om, hvad lærerne kan gøre for at løfte alle kursister. Hvilken type feedback, der skal gives og hvilke fortællinger, der er gode at bringe til torvs. Dagen sluttede med at deltagerne fandt ind til konkrete greb, der kunne implementeres i egen undervisningspraksis.

Velkommen til nyhedssiden!

Velkommen til Navigents nyhedsside. Her vil vi løbende drysse nyheder fra vores verden.