4000
1000

IDRÆT + KONFERENCE

29. november 2013

80 kommunale aktører, foreningsfolk,  gadeplansmedarbejdere, boligsociale medarbejdere og idrættens organisationer m.fl. var samlet i Kosmopol ved Nørreport Station til en inddragende konference med afsæt i erfaringer fra DGI-projektet Idræt+.

Navigent styrede slagets gang, der bl.a. bød på en Open Space seance, hvor deltagerne fik mulighed for at diskutere relevante problemstillinger, samt udveksle viden om, hvordan vi nytænker inklusion af unge i udsatte boligområder.
Sidst på dagen genererede deltagerne nogle fælles socialpolitiske målsætninger.

 

TEMADAG OM HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

21. november 2013

Hvordan udfylder jeg min rolle, når kolleger har langvarigt eller hyppigt sygefravær? Hvordan kan jeg være med til at skabe en fraværskultur, hvor der er konsensus om, hvordan fravær tackles i det daglige?
...og mange andre vigtige temaer blev taget op til diskussion i Furesø Kommune, hvor tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere var samlet til en dag med fokus på håndtering af sygefravær.

Navigent stod bag roret, og førte deltagerne igennem inddragende oplæg, praksisnære øvelser og videndeling. Temadagen gentages så i alt over 100 deltagere får stillet skarpt på sygefravær.

Temadagen tog bl.a. afsæt i en undersøgelse fra 2011-12 foretaget for KL og BUPL, som kaster lys på 15 kommuner, der har haft succes med at skabe et fald i sygefravær. 

 

WORKSHOP OM SOCIAL FRIVILLIGHED

12. november 2013

Deltagere på DGI's årsmøde diskuterede muligheder og barrierer ved at arbejde med social frivillighed i idrætsforeninger med unge frivillige fra Ungdommens Røde Kors og Dansic. Navigent stod for faciliteringen.

Diskussionen fortsætter på http://tagdel.dk/

 

UNGEDIALOGER PÅ VESTERBRO

8. november 2013

På Onkel Dannys Plads var der livlig debat, da 30 unge satte hinanden stævne for at tale om det gode ungdomsliv. De unge kom bl.a. fra forskellige klubber som Settlementet, Fisken og Hoffmannsminde i Valby. Rapperen Ali Sufi underholdte med musik og sin egen historie og Dialogkorpset satte forskellige temaer på dagsordenen om de dilemmaer, der opstår når man lever mellem flere kulturer.

UNGE GÅR I DIALOG MED UNGE

1. november 2013
Den 6. November afholder Navigent, i samarbejde med Københavns kommune og et muliti-kulturelt netværk af foreninger for unge, det andet dialog møde i rækken af i alt tre arrangementer, som går under titlen; "Det gode ungdomsliv". 

Se rapperen Ali Sufi?s seje video-invitation. 

 

Og "like" Facebook eventet https://www.facebook.com/events/167570396783741/

UNGE GIK I DIALOG OM "DET GODE UNGDOMSLIV"

22. oktober 2013

I samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Københavns Kommune, og en række lokale multietniske foreninger, gennemførte Navigent det første ud af tre dialogmøder om "Det gode ungdomsliv". Aftenen bød blandt andet på rap med Ali Sufi og inspirerende debat med Sharaf og Monopolet fra Dialogkorpset. 

Navigent takker for en spændende aften med god stemning.

Næste dialogmøde afholdes d. 6/11 i Kulturstaldene på Vesterbro - vi glæder os allerede!

TEMADAG I THISTED OM VEJLEDNING I VERDENSKLASSE

8. oktober 2013

Temadag om vejledning i verdensklasse for vejledernetværk i Thisted. 36 vejledere fra Morsø, Thisted og Jammerbugt Kommuner satte hinanden stævne for at høre mere om Navigents undersøgelse om, hvad der skaber vejledning i verdensklasse. Det blev en aktiv dag med faglige input og involverende øvelser.
 
"Det var en spændende og berigende dag for alle", vejleder og tovholder Ole Mikkelsen, Thy-Mors HF & VUC.

LEDERE FRA TEC ER NU UDDANNET I ANTROPOLOGISK LEDELSE

2. oktober 2013

Navigent har afsluttet et uddannelsesforløb i antropologisk ledelse for 35 ledere fra TEC. Deltagere gik derfra med et nyt mindset og fokus på, hvordan antropologiske greb kan give dem mere viden om TEC's kerneydelser.

"Jeg brugte to timer på observationer og interview i en 10. klasse. Det var helt vildt, hvad jeg fik af viden. Nu har jeg et bedre beslutningsgrundlag, når jeg skal ændre konceptet for 10. klasserne", sagde Jesper Clausen, vicedirektør på TEC.

 

Velkommen til nyhedssiden!

Velkommen til Navigents nyhedsside. Her vil vi løbende drysse nyheder fra vores verden.