4000
1000

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

17. december 2014

Navigent har haft et begivenhedsrigt 2014. Flytningen til store lyse lokaler på Blegdamsvej er en klar forbedring, som vi nyder hver dag. Michele Guarini blev hilst velkommen som ny medejer af Navigent. Han medbringer bl.a. hele sit test- og analyseapparat opbygget i regi af Hucama Group og det er værktøjer, som er blevet implementeret i Navigents opgaveløsning.

Endelig har vi i oktober 2014 lanceret New Nordic Leadership Institute sammen med Jens Larsen og en række associerede partnere (www.nnli.org). Også i dette regi vil der være spændende projekter i 2015, hvor afsættet for indsatserne er det særlige de nordiske lande kan i forhold til lederskab og som udenlandsk forskning har fremhævet som effektivt.

Vi glæder os til samarbejdet i det kommende år.

SÅ ER DER ER REDEGJORT FOR MYNDIGHEDERNES LIGESTILLINGSINDSATS I 2013

5. november 2014

Kommunale, regionale og statslige myndigheder har indberettet om deres ligestillingsindsatser på personaleområdet og i  forhold til deres kerneydelser.

Samlet set går det bedst for de statslige og regionale myndigheder, mens kommunerne under ét halter lidt efter. Blandt kommunerne skiller Nyborg, København og Århus sig ud med Nyborg helt i front. I disse kommuner har man en række initiativer, der skal fremme ligestilling både på personaleområdet og i forhold til kerneydelser. Redegørelserne viser, at det går bedst med arbejdet for ligestilling på personaleområdet, mens dét at indtænke ligestilling i kerneydelserne halter lidt efter. Samlet set er der plads til forbedringer både i kommuner, regioner og stat.

Navigent har forestået udviklingsarbejdet for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og har udviklet et forenklet webbaseret indberetningsskema til kommunale, regionale og statslige myndigheder samt autogenererede redegørelser. Desuden har Navigent udviklet et Ligestillingsindeks, der gør det muligt at vurdere niveauet på ligestillingsindsatsen og sammenligne den med tilsvarende myndigheder. Endelig er der udarbejdet en hovedrapport, der opsummerer alle resultaterne for kommuner, regioner og stat.

Alle materialer kan ses på www.ligestillingidanmark.dk

Ligestillingsindeks på personaleområdet 2013           Ligestillingsindeks for kerneydelser 2013

         

UDDANNELSE GAV FORSKELLIGE VEJE TIL AT ARBEJDE MED FORANDRINGSLEDELSE I KØBENHAVNS KOMMUNE

30. oktober 2014

Navigent har afsluttet et firedages uddannelsesforløb for forandringsledere i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Lederne har rundet forskellige teoretiske modeller fx Borums ændringsstrategier, Kotter og oversættelsesteori og de har fået en række værktøjer og greb fx til at afdække de nødvendige kompetencer, håndtere modstand og til at inddrage uden at miste styringen.

HADERSLEV KOMMUNE SATTE SYGEFRAVÆRET PÅ DAGSORDENEN

7. oktober 2014

125 ledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra skoler, daginstitutioner, ældreområdet mv. mødtes til en temadag i skønne omgivelser i Tørning Mølle udenfor Vojens. Sygefravær, og hvad man kan gøre ved det, var dagens tema og deltagerne arbejdede på at finde ind til de tiltag, der kan fungere hos dem. Navigent leverede dagens indhold og faciliterede seancen.

SOCIAL NETVÆRKSANALYSE OG TEAMSAMARBEJDE PÅ DAGSORDENEN - IGEN

6. oktober 2014

Der var fuldt hus til dagens go'morgenmøde, hvor KL, OAO, Københavns Kommune, forskellige skoler og klubber samt private aktører var tilstede.

Næste møde bliver holdt tirsdag den 11. november kl. 8.30-10. Det bliver det foreløbig sidste go?morgen møde om dette emne.

Tilmelding til christine@navigent.dkLEDERE KLÆDES PÅ TIL AT VÆRE FORANDRINGSLEDERE I KØBENHAVNS KOMMUNE

18. september 2014
Navigent har taget hul på første etape af et kursus i forandringsledelse for ledere i Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune. Nu har lederne fået et begrebsapparat samt nogle analysemodeller og konkrete værktøjer til at imødegå de forandringer, som de skal følge til dørs i de kommende år.

SOCIAL NETVÆRKSANALYSE OG TEAMSAMARBEJDE VAR PÅ DAGORDENEN PÅ NAVIGENTS FØRSTE GO'MORGEN MØDE

1. september 2014

Hvordan kan man få overblik over videndelingen i en organisation? Betyder alder eller aldersforskel noget for, hvordan teamsamarbejdet fungerer? Og hvad betyder anciennitet for, hvor meget viden, der udveksles?  Med en Social Netværksanalyse kan man få et overblik over, hvad medarbejdere kommunikerer om, og med hvem. Det var der interesse for blandt deltagerne, som kom fra hospitaler, skoler og private virksomheder.

Der afholdes et møde om samme emne igen mandag den 6. oktober kl. 8.30-10.00
Tilmelding til Christine@navigent.dk

 

ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN I VARDE KOMMUNE SATTE FOKUS PÅ SYGEFRAVÆR

25. august 2014

Varde Kommune har på det seneste oplevet en lille stigning i deres ellers relativt lave fravær. Det var baggrunden for, at fravær blev sat på dagsordenen på en temadag for trio'en (ledelse, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter). Der var særligt fokus på psykisk arbejdsmiljø og inspiration til, hvad arbejdspladserne konkret kan gøre for at nedbringe fraværet. Deltagerne drøftede bl.a. dilemmaer og udarbejdede et forslag til et kodeks til at sikre et godt arbejdsmiljø.

Teamsamarbejdet var i fokus på Sprogskolen Kolding

11. august 2014

Nye teams var sat og Navigents opgave var, at få dem godt fra start. Deltagerne fik teori om teamsamarbejde og værdsættende samtale. De blev desuden præsenteret for resultatet af en netværksanalyse, som viste, hvordan kommunikationslinjerne er i dag om bl.a. faglige emner, om svage elever mv. Der blev arbejdet med det enkelte teams kompetencer og de to dage blev rundet af med at planlægge rammer og indhold for det forestående teamsamarbejde.  

'Jeg tror virkelig, at medarbejderne har fået ny energi til teamsamarbejde. Synes I levererede passende doser af de forskellige indslag og I var både anerkendende og let tilgængelige. Det har simpelthen været så godt.' Souschef Søs Nissen, Sprogskolen Kolding

Kolding Sprogskole - netværksanalyse. August 2014. Kolding Sprogskole - teamplan Graphic Gameplan

NÅR DET ER KOMPETENCERNE DER TÆLLER......

2. juli 2014  

Call centeret i en stor nordisk telekoncern med 2.000 ansatte var karakteriseret af en høj personaleomsætning, unge medarbejdere og ledere samt lavt uddannelsesniveau. Der var derfor et ønske om at omkostningsminimere og effektivisere rekrutterings- og udvælgelsesprocessen.

Første skridt var at identificere den adfærd, der karakteriserede de bedst præsterende ansatte. Det skete ved at lade de 34 teamledere besvare 36 spørgsmål om de ansattes adfærd samt ét spørgsmål om deres præstation på en 7-trinsskala. Ved hjælp af en statistisk analyse identificeredes fire typer adfærd, som karakteriserede de ansatte, som præsterede bedst.

Lige i tanke og behandling

Næste skridt var at lade alle ansøgere udfylde en elektronisk online test i forbindelse med deres ansøgning. Derved blev det muligt allerede inden ansøgningerne var læst at udskille de ansøgere, som ifølge testen havde de ønskede kompetencer. Det er både tidsbesparende og sikrer, at der fokuseres på det væsentlige, nemlig ansøgernes kompetencer fremfor det uvæsentlige, som fx alder, etnicitet, religion osv. Mange undersøgelser gennem tiderne har vist, at vi i vores vurdering og udvælgelse er påvirkede af vores egen forforståelse af, hvad der er godt, og har en tendens til at vælge "det trygge", nemlig dem der ligner os selv.

Resultaterne taler for sig selv

Personaleomsætningen faldt med 50 pct. og performance steg med 30 pct. Samtidig høster call centeret fordelen af at spare utrolig meget tid på rekrutteringsprocessen.

 

 

WORKSHOP OM KONSULENTROLLEN

23. Maj 2014

Undervisningsministeriet har fået et korps af læringskonsulenter, som skal assistere gymnasierne med at implementere OK13. Navigent har gennemført en workshop om konsulentrollen. Der var oplæg om bl.a. positionering herunder om at navigere mellem rollen som henholdsvis ekspert- og proceskonsulent, og der blev arbejdet med cases.

VI ER FLYTTET!

1. Maj 2014

Navigent er rykket til store, lyse lokaler på Østerbro.

Kom forbi til kaffe og kig til Fælledparken på Blegdamsvej 104A.

Vi glæder os til at se jer ;)

CHEFFORUM AFSLUTTER PROJEKT FOR KØBENHAVNS KOMMUNE

24. Marts 2014

Projektet om udvikling af ny inklusionspolitik for Københavns Kommune blev afsluttet med en workshop for chefer på tværs af kommunens syv forvaltninger. Navigent faciliterede deltagerne gennem livlig debat, da centrale temaer og målgrupper blev udpeget.

Læs case om projektet her

SEMINAR FOR UNDERVISNINGSMINISTERIET

17. marts 2014

Brobygning mellem VUC og erhvervsuddannelserne var emnet, da Navigent afholdt den sidste workshop i et udviklingsprojekt for Undervisningsministeriet.
Ca. 30 repræsentanter fra VUC'er og erhvervsuddannelser konkretiserede idéer og tegnede små scenarier for en fremtid, hvor VUC har øget fokus på at ruste fagligt og socialt udfordrede unge til at gennemføre grundforløb på en erhvervsuddannelse.

Scenarierne kan blive til virkelighed, når Undervisningsministeriet som følge af udviklingsprojektet åbner op for, at VUC'er til efteråret i samarbejde med erhvervsuddannelserne kan eksperimentere med mulige veje til at opnå styrket brobygning uddannelserne imellem. 

 

FACILITERING FOR ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET

11. marts 2014

Faciliterings-værkstøjskassen blev luftet, da Navigent var i vælten på en workshop for en række kontorchefer mv. i Erhvervs- og Vækstministeriet.

Vi styrede slagets gang gennem livlig diskussion, kvalificering og prioritering af forslag til nye initiativer.

FOKUS PÅ SYGEFRAVÆR I HEDENSTED

6. marts 2014

Hedensted Kommune satte fokus på sygefraværet, da over 230 ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter var samlet til en temadag med både oplæg og øvelser.

Uformel ledelse, overdreven omsorg og andre årsager kan ligge bag et højt sygefravær, men effektive løsninger er der heldigvis fundet mange af. Klar ledelse løser alt, men Navigent kunne også pege på en række andre greb, der påvirker sygefraværet positivt.

 

NAVIGENT AFHOLDER KURSUS I BRUGERINDDRAGELSE

Optimer patientoplevelsen med brugerinddragelse - kursus for medarbejdere i sundhedssektoren d. 20. marts og d. 29. april.

Hospitalerne bliver i stigende grad bedt om at højne den faglige, den organisatoriske og den patientoplevede kvalitet. Men hvordan sikres den gode patientoplevelse? På Navigents kursus om brugerinddragelse i sundhedssektoren får I inspiration og konkrete værktøjer til at komme i gang med systematisk at inddrage patienter og fagpersonale i arbejdet med kvalitetsudvikling.

Kontakt os for nærmere information og tilmelding.

BROBYGNING MELLEM VUC OG ERHVERVSUDDANNELSERNE

13. januar 2014

Undervisningsministeriet (UVM) iværksætter et forsøgs-projekt fra august 2014, hvor et antal VUC'er får mulighed for at eksperimentere med styrket brobygning mellem VUC og erhvervsuddannelserne. Projektets formål er at bringe fagligt og socialt udfordrede elever godt videre til erhvervsuddannelsernes grundforløb.

Navigent skal for UVM facilitere en række VUC'er og erhvervsuddannelses centre gennem et udviklingsforløb, der skal fastlægge de endelige rammer for efterårets forsøg.
Vi glæder os!

Velkommen til nyhedssiden!

Velkommen til Navigents nyhedsside. Her vil vi løbende drysse nyheder fra vores verden.