4000
1000

Mindset i tre udsatte områder

30. november 2016 

I tre udsatte geografiske områder i Herning, Brøndby og Holbæk kommune, skal ressourcepersoner arbejde sammen om at implementere en mindsetkultur - særligt i forhold til unge i alderen 14-16 år. Med et samarbejde på tværs af fagligheder i bl.a. skoler, væresteder, klubber, UU, foreninger og den boligsociale indsats forventes at et nyt fælles sprog og fokus på at udvikle de unges mindset i retning af et "growth mindset", vil kunne bringe flere unge igennem uddannelse og i job. Det sker bl.a. ved, at de unge anspores til at have højere mestringsforventninger til sig selv, og dermed eventuelt at bryde med den sociale arv. 

Navigent gennemfører fire samskabende workshops i hver kommune/geografisk område og indsatsen gennemføres i første halvår 2017.

Projektet er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond 

UDDANNELSE TIL DRIFTSASSISTENTER I RIGSHOSPITALETS RENGØRINGSAFDELING ER I FULD GANG

3. oktober 2016

Udvalgte medarbejdere i Rigshospitalets rengøringsafdeling er i fuld gang med at uddanne sig til driftsassistenter, der kan varetage dele af driften, så lederne herigennem får frigjort tid til at fokusere på ledelsesopgaven. Yderligere seks medarbejdere er udvalgt til også at skulle følge uddannelsen, og de er i løbet af de første undervisningsgange blevet introduceret til testen Lumina Spark og dens fire farvetyper og har bl.a. arbejdet med, hvad der kendetegner forskellige personlighedstyper.

Deltagerne havde i dag den sidste introducerende undervisningsdag, før de i morgen tager del i holdundervisningen med de andre udvalgte medarbejdere. 

Introdage om mindset i studievejledningerne på AAU og KU

15. september 2016 

Navigent har afholdt introdage i august og september for Aalborg Universitets centrale studievejledning og for studievejledningen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. De medvirkende studievejledere, studenterstudievejledere m.fl. fik en introduktion til teorien bag mindset tilgangen, hørte om evidens og konkrete greb. Deltagerne havde desuden en første drøftelse af, hvor det kan tænkes ind i deres vejledningsarbejde.

Det var to spændende introdage, som var begyndelsen på en samskabende udviklingsproces, hvor deltagerne skal finde frem til, hvordan mindset kan bruges i studievejledningen og hvilke materialer de har brug for til dette arbejde, så de kan hjælpe de studerende med at udvikle bedre mestringsstrategier i forhold til deres studier til gavn for deres trivsel.
Vi glæder os til det videre arbejde.

"Det handler om, hvordan vi kan lære de studerende at lære" - Studievejleder, Københavns Universitet.

Midtvejsseminar om projektet "Fra performancekultur til læringskultur"

30. august 2016

"Tænker jeg skulle have vidst dette for 10 år siden. Det giver svar på mange ting og gør processer nemmere og relationen til eleverne bedre", lærercitat fra evalueringen.

62 gymnasielærere fra syv gymnasier var samlet på Odder Gymnasium til et seminar for at udveksle viden og få inspiration til den videre implementering af en mindsetkultur. Indsatsen har været i gang i 7 måneder og seminaret skulle bl.a. med afsæt i en midtvejsevaluering af projektet kaste lys over, hvor der med fordel kan sættes ind fremover og hvordan.

På seminaret blev pointer fra midtvejsevalueringen præsenteret og deltagere kunne høre udvalgte gymnasielærere fortælle om konkrete undervisningsgreb og om nye måder at samarbejde på i lærergruppen. Deltagerne gennemførte desuden diverse øvelser, hvor de fik mulighed for at drøfte forskellige grebs anvendelighed mv.

Indsatsen bygger desuden på nogle materialer/kit, som indeholder forskellige relevante emner fx om at give feedback og om at skabe en kultur, hvor det er ok at fejle. Disse kit er udviklet af en taskforce bestående af udvalgte lærere fra hvert af de deltagende gymnasier. På dagen gav taskforcen en kort præsentation af deres respektive kit.

Studievejledningen vil udvikle en mindsetkultur

3. august 2016

Navigent skal i samarbejde med studievejledningen på det samfundsvidenskabelige fakultet/antropologi på Københavns Universitet og den centrale studievejledning på Aalborg Universitet udvikle en 'mindsetkultur'. 

Det betyder, at studievejlederne får et kompetenceløft i form af ny viden og greb, så de kan give de studerende bedre lærings- og mestringsstrategier og derigennem mindske dårlig trivsel og frafald.

Indsatsen er støttet af Kompetencefonden og løber frem til foråret 2017, hvor projektet afsluttes med afholdelse af en temadag for landets øvrige studievejledninger.

Kick-off for mindset forløb i folkeskoler skudt i gang

28. juni 2016

Skt. Annæ Gymnasiums Grundskole og Sangskole vil implementere en mindsetkultur, hvor der er fokus på læring fremfor performance. Skolens 50 engagerede lærere afholdte kick-off - en dag hvor deltagerne kom rundt om teori, evidens og sammen fandt frem til konkrete greb, der kan sættes i spil i klasselokalet for at fremme en tryg klasserumskultur. Dagen blev afrundet med drøftelser i de respektive lærerteams om, hvordan de kan arbejde sammen om tilgangen fremover.

"Det var varieret, inspirerende og meget relevant", lærer Skt. Annæ Gymnasiums Grundskole

Næste skoleår vil Skt. Annæ gennem en workshoprække arbejde sammen med Grøndalsvængets Skole om at udvikle og implementere tilgangen. Navigent forestår dette og et lignende forløb for tre skoler i Viborg Kommune. Inspiration og gode greb til at fremme en mindsetkultur vil derfor kunne deles på tværs af landsdelene.

 

En film om den lærende hjerne

16. juni 2016

Som led i projektet "Fra performancekultur til læringskultur" på 7 gymnasier har Navigent produceret en kort film om, hvordan man kan bruge viden om hjernen og hukommelsen til at blive bedre til at lære nyt. Filmen er produceret i samarbejde med forskeren Thomas Thaulov Raab, der har beskæftiget sig med hjernen og hukommelsen, og har udgivet bøgerne "En bog om hukommelsen" og "Den foranderlige hjerne og den forunderlige bevidsthed". Filmen henvender sig til gymnasieelever, der dagligt skal lære nyt, og giver dem tips og tricks til, hvordan de gør det bedst muligt. Projektet er støttet af Kompetencefonden.

Klik på billedet, for at se filmen.

Den lærende hjerne

Folkemødet 2016

15. juni 2016

Navigent drager til Folkemødet 2016 på Bornholm. Vi glæder os til mange interessante debatter og spændende events.

Vi træffes på tlf. 51603539.

 

Minoritetsforældrenes potentiale skal udnyttes på skolerne

27. maj 2016 

Navigent har gennemført en kampagne for BIF, Kbh. Kommune på 15 Københavnske skoler for at få flere nydanske forældre til at deltage i demokratiske fora som skolebestyrelse og forældreråd. Selvom der i gennemsnit er 30 pct. nydanske børn i de københavnske skoler, så skinner det langt fra igennem i diverse demokratiske fora.

Navigent udarbejdede en forundersøgelse om barriererne og disse blev bekræftet på skolerne, hvor der gennemførtes dialoger med både etnisk danske og minoritetsforældre. Der er blevet talt livligt om, hvad forældre, skolebestyrelse, integrationsvejleder m.fl., kan gøre for at imødekomme barriererne. Alle skoler udarbejdede individuelle handleplaner for den fremtidige indsats.

Fx blev det foreslået, at ressourcestærke nydanske forældre bør kontaktes personligt og opfordres til deltagelse. At tage personlig kontakt er med til, at forældrene føler sig set og værdsat. Et andet forslag gik på at bruge nogle af de minoritetsforældre, der allerede er engageret i de demokratiske fora, som rollemodeller ved fx forældremøder, hvor de kan fortælle om, hvad det indebærer at være fx kontaktforældre eller medlem af skolebestyrelsen.

KICKOFF FOR NY UDDANNELSE TIL DRIFTSASSISTENTER I RIGSHOSPITALETS RENGØRINGSAFDELING

18. april 2016

13 medarbejdere i Rigshospitalets rengøringsafdeling var samlet til et brag af et Kick-off som startskud for en ny driftsassistentuddannelse. Idémageren bag uddannelsen, funktionschef i rengøringsafdelingen, Marianne Hummel, forklarer, at formålet med uddannelsen er, at udvikle og uddanne udvalgte rengøringsmedarbejdere, så de kan varetage dele af driften, så lederne herigennem får frigjort tid til at fokusere på ledelsesopgaven.

Navigent skal i samarbejde med rengøringsfirmaet DCS stå for den 1-årig uddannelse af medarbejderne. Mens DCS står for uddannelsens faglige vinkel, skal Navigent uddanne medarbejderne i personlig og teammæssig udvikling. Værktøjerne hertil er bl.a. testen Lumina Spark, coaching, dialogformer samt viden om værdsættende samtaler og kropssprog.

Navigent ser frem til et spændende år.

SANKT ANNÆ GYMNASIESKOLE VIL VÆRE EN MINDSET INSTITUTION

9. marts 2016 

Fremmes et udviklende mindset hos elever og lærere, vil eleverne udnytte deres potentiale bedre. 17  ledere fra Sankt Annæ Gymnasieskole havde sat hinanden stævne for at arbejde med, hvordan de som ledere kan understøtte implementeringen af en mindset kultur i hhv. gymnasieskole, folkeskolen og sangskolen. Deltagerne fik en grundlæggende introduktion til emnet, hvorefter de drøftede, hvad der er relevante mål for indsatsen i de respektive afdelinger og hvilke aktiviteter, der kan føre derhen. Drøftelserne afrundedes med udfyldelsen af en handlingsplan for hver afdeling, hvor der også blev taget stilling til, hvad der er relevante milepæle og hvilke udfordringer, der kan støde til i forløbet. Det kom der engagerede dialoger og mange gode input ud af.

Film om hjernen og hvordan vi lærer

24. februar 2016 

Som led i projektet "7 gymnasier udvikler mindsetkultur" har Navigent produceret en film om hjernen til undervisningsbrug. 

Klik på billedet, for at se filmen. 

FORMIDLING AF VIDEN OG CASES OM BETYDNINGEN AF MINDSET FOR LÆRING OG TRIVSEL

27. januar 2016

Navigent har i et par år arbejdet med mindset'ets betydning for læring og trivsel. Inspirationen kommer bl.a. fra psykolog Carol Dweck fra Stanford University. Nu lancerer vi hjemmesiden www.mindsetpraxis.org, der løbende vil formidle både egne og andres gode praksiserfaringer fra bl.a. skoler, gymnasier og arbejde med socialt udsatte.

Dit mindset, dine opfattelser og din indstilling er afgørende for, hvordan du angriber læring og dermed også, om du fx 'bare' gør alt for at opnå en god karakter, om du giver op når du møder faglige udfordringer, eller om du arbejder på at udvikle dig selv og tilegne dig stoffet. Et fokus på mindset på skoler, i foreninger mv., kan både øge de fagligt svageste unges præstationer og give bedre trivsel. Samtidigt kan det være et svar på den omfattende diskussion, der har været af primært dygtige piger, der går ned med stress. Denne tilgang bygger på evidens, som viser at mindre fokus på karakterer og mere på selve læringen får børn og unge til at trives bedre i processen.

Velkommen til nyhedssiden!

Velkommen til Navigents nyhedsside. Her vil vi løbende drysse nyheder fra vores verden.