4000
1000

VUC Sekretariatet udbyder kursus om mindset

29. juni 2018

Navigent skal forestå et 2-dages kursus, som udbydes af VUC Sekretariatet. Det afholdes den 30. august og 14. september i VUC Lyngby.

Læs mere her

Folkeskolen har anmeldt Mindset i praksis

6. juni 2018

Folkeskolen har skrevet en fin anmeldelse af vores bog Mindset i praksis - trivsel og lyst til læring i skole og ungdomsuddannelse.

Der står bl.a.:

"Der er inspiration at hente til en undervisning, der giver plads til og understøtter elevernes selvbestemmelse, deres fri vilje og personlige initiativ, til at eleverne kan bringe deres viden og kunnen i spil, og til at de oplever et fællesskab med læreren og kammeraterne."

Læs mere her

 

Årsmøde for studievejledere ved sygeplejerskeuddannelserne

10. april 2018

Studievejlederne fik indspark om mindset med særligt fokus på erfaringerne fra projektet "Fra performancekultur til læringskultur" og de erfaringer, der er høstet på en række gymnasier, der har arbejdet med mindset-tilgangen. Studievejlederne støder således på lignende problematikker med studerende, der fx har et overdrevent præstationsfokus eller er bange for ikke at slå til.

Vores nye bog er ude "Mindset i praksis - Trivsel og lyst til læring i skole og ungdomsuddannelse"

Vi har skrevet en praksisnær bog om mindset, som dels giver et overblik over teorien bag og dels giver en lang række eksempler på, hvordan man kan omsætte Carol Dwecks forskning til praksis i folkeskoler og ungdomsuddannelser. Bogen er primært baseret på erfaringer høstet på danske skoler og ungdomsuddannelser. Bogen indeholder desuden et kapitel om lærerens mindset og et kapitel om forældrenes rolle. Bogen kan købes ved forlaget Dafolo.

Vi håber, at den vil være til inspiration.

Kontorpersonale på Skt. Annæ Gymnasium får viden om mindset

21. marts 2018

Undervisere og ledere på Skt. Annæ har efterhånden arbejdet en rum tid med at oversætte mindset-teori til praktisk anvendelse. Nu var turen kommet til Skt. Annæ's kontorpersonale. Det er en væsentlig medarbejdergruppe, der får hhv. gymnasium, folkeskole, sangskole og Europaskole til at hænge sammen. Der var et ønske om, at også denne gruppe får indsigt i mindset-teorien og selvom deres opgaver ikke direkte relaterer sig til målgruppen ? eleverne ? så er det både vigtigt at vide, hvad skolens tænkning tager afsæt i og så kan den i øvrigt bruges til at tænke nyt i forhold til fx samarbejdet i gruppen. Dagen bestod af en vekselvirkning mellem oplæg og øvelser, hvor deltagerne fik indblik i, hvordan man kan være opmærksom på egne reaktionsmønstre og bruge disse indsigter positivt fx til at udvikle samarbejdet i gruppen.

Mindset-forløb for UU Tårnby

9. marts 2018

Vejlederne i UU Tårnby ville gerne have ny inspiration og gennemførte et forløb over tre gange med Navigent. En indføring i psykolog Carol Dwecks forskning om sammenhængen mellem motivation og kompetence og efterfølgende arbejde med oversættelse til vejlederpraksis. Det gav anledning til mange gode refleksioner i kredsen. Det blev bl.a. bemærket, at til det tilfører et relevant psykologisk perspektiv, der giver et målrettet fokus på de unges motivation. Hvis de unges grundlæggende motivation ikke styrkes, så er chancen for at deres valgt af ungdomsuddannelse går godt ikke stor. Med afsæt i en række konkrete værktøjer drøftede vejlederne, hvad og hvordan det kan finde anvendelse i deres praksis.

 

Mindset på Svenstrup Efterskole

17. januar 2018

Så er starten gået på Svenstrup Efterskole. Alle medarbejdere deltog i Kick-off på et forløb, der vil strække sig over 1½ år. Både lærere, ledere, køkkenpersonale, rengøring og andet servicepersonale vil være med til at udvikle en model for, hvordan der kan arbejdes med at fremme et udviklende mindset i alle skolens aktiviteter. På Kick-off gik deltagerne i dybden med, hvordan kulturen er nu for derved at finde frem til, hvad de gerne vil ændre. Deltagerne fik også indblik i teorien bag psykolog Carol Dwecks to mindset og den evidens, der ligger bag.

Vi glæder os til det fortsatte forløb på denne skønne efterskole, som oser af god energi og masser af lyst til mere læring.