4000
1000

Opfølgning på arbejdsglæden

"Opfølgning på ar­bejdsglæden" er en møde­guide på cirka 30 minutter, der eventuelt kan genbruges på et personalemøde hver tredje måned.

Mødeguiden følger op på hvad der sket siden arbejdspladsen sidst havde fokus på arbejdsglæde, og følger op på hvad man kan have fokus op indtil næste gang arbejdsglæde skal på dagsordnen.

Download mødeguide, øvelser samt vejledeningen her på siden.

Mødeguide

Øvelser

Vejledning