4000
1000

Integration i Foreningsdanmark

Navigent har i udviklet en række mødeguider for Integrationsministeriet.
Mødeguiderne hjælper foreningerne med at gennemføre en struktureret indsats for at udvikle mangfoldigheden i foreningen.

Der er udarbejdet 7 mødeguider til idrætsforeninger og 6 til de frivillige sociale foreninger. Med disse mødeguider sættes en række emner på dagsordnen fx i forhold til at rekruttere mangfoldigt, at fastholde nydanskere i foreningen og  inddragelse af nydanske forældre. Møderne bliver en blanding af faglige input, øvelser og cases, der afholdes af frivillige for de øvrige frivillige i foreningen.

Mødeguiderne er blevet testet i en række forskellige foreninger. Læs her en artikel fra test af "Fra medlem til frivillig".