6000
2000

Integration via kommunikation

På Rådmandsgades Skole var der elever i 13-14 års alderen, der udtrykte at de var kede af ikke at tale et ordentlig dansk og de vidste godt, at det ville være en begrænsning, når de skulle videre efter endt skolegang.

Fra gadesprog til succes-sprog

Integration via kommunikation er inspiration til lærere for de ældste klassetrin. I materialet ledes man igennem en metode, der kan kvalificere elevernes kommunikative evner. De undervises i kommunikation, adfærd, kropssprog mv. og opøver færdigheder gennem forskellige øvelser. De filmer hinanden og får feed-back på deres præstation og den store finale er, når eleverne interviewer personer i lokalområdet.

Vil du gøre kunsten efter?

Publikationen består af en film om forløbet, hvor bl.a. Karen Marie Lillelund medvirker og en pjece. Materialet kan lånes ved nogle af landets CFU'er.