4000
1000

Oplysningskampagne om uddannelse i udsatte boligområder

Navigent har i 2011 gennemført oplysningskampagnen "Sådan får dit barn succes!" i samarbejde med Brug For Alle Unge, Ministeriet for Børn og Undervisning.

Kampagnens formål var at styrke etniske minoritetsforældres viden om deres børns uddannelsesmuligheder - primært med fokus på erhvervsuddannelserne.  

Kampagnen blev afviklet i Urbanplanen, Brøndby Strand, Sundparken i Horsens, Aldersrogadekvarteret på Ydre Nørrebro og i Korskærparken i Fredericia. Kampagnen bød blandt andet på levende uddannelsesbazarer i lokale omgivelser og besøg på spændende virksomheder som fx Danmarks Radio.


Lav jeres egen oplysningskampagne for minoritetsforældre!

Navigent har lavet et dialogværktøj, der gør det enkelt for andre boligområder at lave en lokal oplysningskampagne om uddannelse.

Vi har lavet to mødeguides til frivillige og professionelle aktører i boligområder i Danmark: Fx boligsociale medarbejdere, lærere, UU-vejledere, integrationsmedarbejdere eller andre, der vil samle et aktørnetværk for at lave en uddannelseskampagne for etniske minoritetsforældre.

Den første mødeguide leder deltagerne gennem et møde, der har fokus på etableringen af et aktørnetværk om uddannelse. Mødets varighed: Ca. 2 ½ time.

Den anden mødeguide fører deltagerne gennem et møde, der har fokus på selve planlægningen af kampagnen. Mødets varighed: Ca. 3 timer.

Derudover er der produceret en mødeguide til lærere og ledere på erhvervsskoler i Danmark. Temaet er: Hvordan fastholder vi eleverne via forældresamarbejde? Mødets varighed: ca. 3. timer.

Alle mødeguides fører deltagerne trin for trin gennem en anderledes og kreativ proces med øvelser, værktøjer og cases fra andre boligområder og skoler.

Materialerne kan downloades her eller under linkene til højre.

Downloads

Få gang i et aktørnetværk om uddannelse i dit boligområde.

Mødeguide og vejledning til, hvordan man kan etablere sit eget aktørnetværk i boligområdet.


Gennemfør en oplysningskampagne for etniske minoritetsforældre om uddannelse

Mødeguide og vejledning til, hvordan aktørnetværket kan designe sin egen oplysningskampagne for etniske minoritetsforældre i boligområdet.

Hold fast på eleverne!

En mødeguide til lærere og ledere på erhvervsskoler.