6000
2000

Sygefraværsværktøjet

et fokus på sygefravær på arbejdspladsen

Ved at lade medarbejderne fortælle, hvad de mener er årsagerne til et højt sygefravær og give forslag til ændringer, kan der skabes varige forbedringer i trivslen.

Det kan aflæses positivt i sygefraværsstatistikken

Navigent har meget positive resultater med at facilitere dialogprocesser om sygefravær på arbejdspladser. Med et begrænset ressourceforbrug kan forholdene på en arbejdsplads eller i en afdeling afdækkes og der kan anvises konkrete handlinger til at imødegå et højt sygefravær.

Et værktøj til forandring

Mange arbejdspladser har oplevet at sygefraværet er faldet, når der er fokus på det, men når indsatsen er slut, stiger det igen. Med Sygefraværsværktøjet er det lykkes at skabe varige forandringer.

Download

 

 

Sygefraværsværktøj - et fokus på sygefravær på arbejdspladsen