6000
2000

Værdsættende forældredialog

En vej til bedre uddannelsesvalg - med fokus på elever med en anden etnisk baggrund end dansk, 2008

 

Formålet med dette værktøj er 3-sidet:

  • at give forældrene et mere alsidigt og realistisk syn på deres egne børns muligheder
  • at eleverne kommer videre i uddannelsessystemet efter folkeskolens afgangseksamen
  • at uddannelsesvalget afspejler elevernes egne ønsker og kompetencer, så risiko for frafald og nederlag mindskes.

Navigent har udviklet et værktøj til værdsættende forældredialog, der kan give folkeskolelærere på de ældste klassetrin nogle konkrete idéer til forældredialogen om de tosprogede unges uddannelsesvalg.

Baggrunden for projektet er, at elever med anden etnisk baggrund end dansk i mindre grad end etniske danskere gennemfører en uddannelse. Værktøjet er derfor primært rettet mod lærere for elever på de ældste klassetrin med en anden etnisk baggrund end dansk.

Publikationen kan downloades på denne side. Du kan også ringe til Navigent på telefon 33 14 19 14, hvis du vil bestille en workshop om forældredialog.