Ydelser

Vores ydelser tager typisk afsæt i den dialogiske og systemiske tankegang med anerkendelse og værdsættelse som omdrejningspunkt, og vi lægger stor vægt på at bygge på den viden, der allerede findes i organisationen. 

Vi fokuserer på brugerinddragelse og samskabelse, da vores erfaringer har vist, at samskabende brugerdrevne processer er de mest effektive. 

Vores værktøjer 
Vi benytter en række evidensbaserede metoder og værktøjer, der kan give ny viden og anvise løsninger 

  • Vi arbejder med data og indsigtsgenererende værktøjer. Fx bruger vi kvalitative interviews og kvantitativ dataindsamling. 
  • Vi har stor erfaring med forskellige typer evaluering og effektmåling 
  • Vi udarbejder fx brugerrejser, hvis vi har brug for at forstå målgruppens udfordringer og finde ind til, hvad der gør, at nogen lykkes på trods. 
  • Vi mener, at forandringer forankres bedst, når aktører og målgruppe involveres bottom-up, hvorfor vi fokuserer på, at de aktører der ejer problemet, selv finder frem til virkningsfulde greb. 
  • Vi benytter forskellige test og analyseværktøjer i afdækningen af udfordringer og udviklingspotentiale - bl.a. testen Lumina Spark, som kan kortlægge personlige kompetencer og styrke teamsamarbejdet og ledelse. 
  • Vi gennemfører en Social Netværksanalyse (SNA), hvis der er behov for at afdække kommunikation og vidensdeling i en organisation. 

Forankring og udbredelse 
I Navigent har vi stor erfaring med at sikre mærkbare resultater ved at understøtte forankringen af løsninger i organisationen. Derfor er udarbejdelse af lettilgængeligt værktøjer i guide- eller workshopform ofte en fast bestanddel af opgaveløsningen, ligesom vi udarbejder evalueringer, så de væsentlige læringspunkter kan bringes i spil fremadrettet. Vi lægger altid kræfter i formidlingen, så materialer fremstår appetitlige og lette at forstå, uden at kompleksiteten ryger. 

Vi har desuden lang erfaring med at varetage større formidlingstiltag som fx kampanger, konferencer, kick-off arrangementer mv. Vi afdækker ønsker og behov, så arrangementet bliver til en relevant og spændende oplevelse for deltagere og målgrupper. "Navigent er en flok kreative drillepinde, der formår at holde et stærkt fokus på målet. Jeg vidste ikke, man kunne grine så meget og samtidig blive så klog! Navigent består af personer med et særligt drive og gennemslag, og vi har udviklet kompetencer og haft oplevelser i processen, vi aldrig vil glemme".


- Torben Lenike Petersen, FTF