Beskæftigelse, sygefravær og trivsel

Et Danmark i beskæftigelse er afgørende for et velfungerende samfund og trivsel for den enkelte. I samarbejde med arbejdsmarkedets aktører og med udgangspunkt i mennesker i - og uden for beskæftigelse, arbejder Navigent for at skabe et inkluderende arbejdsmarked, hvor arbejdsglæden er høj og sygefraværet lavt.

Navigent udfører en pallette af indsatser på beskæftigelsesområdet. Fx kan nævnes:

  • Samskabende indsats på tværs af kommuner for at øge arbejdsglæden på kommunale arbejdspladser
  • Analyse af sygefravær - hvad har de kommuner med størst fald gjort for at nedbringe sygefraværet?
  • Evaluering af kommunal indsats for at give traumatiserede flygtninge en tilknytning til arbejdsmarkedet
  • Udvikling af koncept til stat, kommuner og regioners indberetning til ligestillingsredegørelsen samt udarbejdelse af rapport
  • Udvikling af en kampagne for KL og KTO, der skulle øge kendskabet til Integrations- og Oplæringsstillinger i kommunerne

Se eksempler på vores arbejde

Arbejdsglæde

Mødeguider og værktøjer til udvikling af arbejdsglæde og i en kommunal verden

Sammen på arbejde

Navigent har over en toårig periode været tilknyttet projekt "Sammen på arbejde" som evaluator og har i den forbindelse udarbejdet hhv. midtvejs- og slutevaluering.

Hvad kan få sygefraværet ned?

Navigent har undersøgt, hvordan det er lykkes for 15 kommuner at skabe de største fald i fraværet over en treårig periode på daginstitutionsområdet. 

Kampagne for KL og KTO om IO-stillinger

Navigent står bag en spændende kampagne, der skal udbrede kendskabet til Integrations- og Oplæringsstillinger i kommunerne.

Køn i lige stilling

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har sat Navigent på opgaven med at nytænke konceptet for, hvordan de offentlige myndigheder skal indberette om ligestilling.