ARBEJDSGLÆDE I EN KOMMUNAL VERDEN

Navigent har i samarbejde med KL og KTO gennemført projektet "Arbejdsglæde i en kommunal verden", der afdækker, hvad der gør kommunalt ansatte glade i deres arbejde.

BRUGERDREVEN INNOVATION GAV LEGENDE LETTE VÆRKTØJER OG MØDEGUIDER
Med inddragelse af medarbejdere fra kommunale arbejdspladser i seks kommuner, udviklede og testede Navigent et sæt værktøjer og mødeguider, der gør det let og sjovt for arbejdspladser rundt om i det ganske land at sætte fokus på arbejdsglæden.

MØDEGUIDER 
"Arbejdsglæde i en kommunal verden" mundede ud i tre sjove mødeguider med øvelser og cases, som kan sætte arbejdsglæden på dagsordenen på kommunale arbejdspladser. Via et slideshow leder de et møde, hvor der er fokus på, hvad der skaber arbejdsglæde på arbejdspladsen.

Mødeguiderne kommer med øvelsesark og vejledning, se dem øverst i højre kolonne her.

VÆRKTØJER
Værktøjerne fra projektet er praktiske redskaber, der gør det let at huske arbejdsglæden i hverdagen på arbejdspladsen. De består blandt andet af en humoristisk plakat, et anerkendende postkort, farverigt diplom og igangsættende dialogkort. 

Se dem her i højre kolonne og send et postkort til dine kolleger her.

Sammen på arbejde

Navigent har over en toårig periode været tilknyttet projekt "Sammen på arbejde" som evaluator og har i den forbindelse udarbejdet hhv. midtvejs- og slutevaluering.

Køn i lige stilling

De seneste redegørelser peger på, at det går fremad med ligestillingen i Danmark, men Ministeriet for Ligestilling og Kirke mener, at der stadig er plads til forbedringer. Navigent er i 2013 sat på opgaven.

 

Hvad kan få sygefraværet ned?

Navigent har undersøgt, hvordan det er lykkes for 15 kommuner at skabe de største fald i fraværet over en treårig periode på daginstitutionsområdet.