4000
1000

Hvad kan få sygefraværet ned?

KL og BUPL har undersøgt sagen

Navigent har undersøgt, hvordan det er lykkes for 15 kommuner at skabe de største fald i fraværet over en treårig periode på daginstitutionsområdet. Hvor gjorde det ondt? Og hvad var kuren? I hver af de 15 kommuner interviewede vi både HR og fællestillidsrepræsentanten og to udvalgte institutioner, der havde skabt markante fald i sygefraværet.

HVAD VIRKER?

Hvad er det, der har fået Helle i Herning og Bente i Egedal til at komme på arbejde? Det store datamateriale blev analyseret og de væsentlige tendenser uddraget. Navigent har herigennem kortlagt hvilke greb i kommunalt regi eller på institutionsniveau, der i særlig grad har fremmet trivslen og nedbragt sygefraværet.

TEMADAGE OM SYGEFRAVÆR

Navigent formidler de mange nyttige indsigter fra analysen på temadage i kommunerne fx for arbejdsmiljøorganisationen.

Arbejdsglæde

Mødeguider og værktøjer til udvikling af arbejdsglæde og i en kommunal verden

Sammen på arbejde

Navigent har over en toårig periode været tilknyttet projekt "Sammen på arbejde" som evaluator og har i den forbindelse udarbejdet hhv. midtvejs- og slutevaluering.

Køn i lige stilling

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har sat Navigent på opgaven med at nytænke konceptet for, hvordan de offentlige myndigheder skal indberette om ligestilling.