6000
2000

Kampagne for KL og KTO om IO-stillinger

Navigent stod bag en spændende kampagne, der skulle udbrede kendskabet til Integrations- og Oplæringsstillinger i kommunerne. I en tæt dialog med opdragsgiverne fra KL og KTO har Navigent udarbejdet en række kampagnematerialer. Intentionen med aftalen var at få flere personer med manglende sprogkundskaber og/eller manglende faglige kompetencer til at bestride et arbejde på en kommunal arbejdsplads, i denne forbindelse særligt unge under 25 år og indvandrere samt efterkommere.

Navigent udarbejdede en let tilgængelig folder, et postkort, en række infoguides og fire små film. Skuespiller Peter Mygind er den bærende kraft i oplysningsfilmen og tre personer i IO-stillinger optræder med deres personlige historier i tre portrætfilm.

Alle materialer kan findes på Personaleweb.dk.

Sammen på arbejde

Hvordan forbedres traumatiserede flygtninge/indvandreres muligheder for at opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet? Navigent har evalueret projektet. 

Køn i lige stilling

De seneste redegørelser peger på, at det går fremad med ligestillingen i Danmark, men Ministeriet for Ligestilling og Kirke mener, at der stadig er plads til forbedringer. Navigent er i 2013 sat på opgaven.

 

Arbejdsglæde

Mødeguider og værktøjer til udvikling af arbejdsglæde og i en kommunal verden

Hvad kan få sygefraværet ned?

Navigent har undersøgt, hvordan det er lykkes for 15 kommuner at skabe de største fald i fraværet over en treårig periode på daginstitutionsområdet.