4000
1000

Køn i lige stilling

Hvad får statslige, regionale og kommunale myndigheder til at prioritere dataindsamling om ligestilling? Og hvad skal der til for, at de motiveres til at gøre brug af indsigterne, når de tager beslutninger i forhold til personaleforhold og udmøntning af deres kerneydelser?  

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har sat Navigent på opgaven med at nytænke konceptet for, hvordan de offentlige myndigheder skal indberette om ligestilling.

Hvert andet år skal kommuner, regioner og statslige myndigheder indberette til ligestillingsredegørelsen. Det sker nu ved, at offentlige myndigheder besvarer et forenklet webbaseret spørgeskema. Data transformeres herefter automatisk til en redegørelse for hver kommune, region og statslig myndighed.

Som led i arbejdet er der desuden udviklet et Ligestillingsindeks, så alle myndigheder kan få et overblik over, hvor langt fremme de er med ligestillingsarbejdet på henholdsvis personaleområdet og i forhold til at indtænke ligestilling i arbejdet med kerneydelser. Det gør det samtidig muligt at sammenligne egen indsats med sammenlignelige myndigheder, idet ligestillingsindsatsen vurderes på en skala fra 1 til 100.

Stat og regioner scorer i gennemsnit 50 og 49 point på Ligestillingsindekset på personaleområdet. Det indikerer, at de "i nogen grad arbejder med ligestilling". Til sammenligning scorer kommunerne i gennemsnit 32 point for deres ligestillingsarbejde på personaleområdet, hvilket indikerer, at de kun "i begrænset omfang arbejder med ligestilling".

Stat, kommuner og regioner får i gennemsnit henholdsvis 37 point, 24 point og 39 point på Ligestillingsindekset for kerneydelser. Det indikerer, at alle myndigheder kun "i begrænset omfang arbejder med ligestilling", jf. illustration nedenfor.

Navigent har desuden udarbejdet en hovedrapport, hvori de samlede resultater for de statslige, kommunale og regionale myndigheder er præsenteret. Alle indberetningsskemaer, redegørelser og hovedrapport kan ses på www.ligestillingidanmark.dk.

 Ligestillingsindeks på personaleområdet 2013             


Ligestillingsindeks for kerneydelser 2013

              

Sammen på arbejde

Hvordan forbedres traumatiserede flygtninge/indvandreres muligheder for at opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet? Navigent har evalueret projektet. 

Kampagne for KL og KTO om IO-stillinger

Navigent står bag en spændende kampagne, der skal udbrede kendskabet til Integrations- og Oplæringsstillinger i kommunerne.

Arbejdsglæde

Mødeguider og værktøjer til udvikling af arbejdsglæde og i en kommunal verden

Hvad kan få sygefraværet ned?

Navigent har undersøgt, hvordan det er lykkes for 15 kommuner at skabe de største fald i fraværet over en treårig periode på daginstitutionsområdet.