Det sociale område

Samfundets udsatte grupper kræver en særlig indsats. Navigent er involveret i en lang række indsatser på det sociale område på forskellige niveauer

Følgende indsatsområder nævnes:

  • Udvikling af ny inklusionspolitik for Københavns Kommune på baggrund af feltarbejde i forvaltningerne
  • Facilitering af temadage for Det Kriminalpræventive Råd om forebyggelse af unges kriminalitet
  • Forebyggelse af social kontrol for Kbh. Kommune - dialogmøder med unge og aktørinddragelse
  • Mentorprogram for kommunale medarbejdere og medarbejdere i Kriminalforsorgen til forebyggelse af radikalisering af indsatte

Se eksempler på vores arbejde

Fokus på forebyggelse af kriminalitet

Det Kriminalpræventive Råd sætter fokus på den lille gruppe af unge, som det ikke er lykkes at nå.

Forebyggelse af social kontrol

Københavns Kommune har sat fokus på social kontrol, og Navigent udarbejdede i den forbindelse et best practice katalog til professionelle. 

Ny inklusionspolitik i Københavns kommune

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) i Københavns Kommune udvikler i løbet af 2014 en ny inklusionspolitik, der skal gælde fra 2015-18.

Tilbage på sporet

Navigent har uddannet en gruppe mentorer til at guide varetægtsfængslede og indsatte med ekstremistiske tendenser tilbage på sporet.

Integrationspriserne 2002-2009

Integrationsministeriet stod bag de storstilede årlige uddelinger af Integrationspriserne i 5 forskellige kategorier.