4000
1000

Fokus på forebyggelse af kriminalitet blandt unge

Det Kriminalpræventive Råd sætter i 2015-16 fokus på den lille gruppe af unge, som det ikke er lykkes at nå med de eksisterende kriminalitetsforebyggende indsatser i landets kommuner. Navigent faciliterer, så deltagerne får mulighed for at reflektere over og dele den nye viden, og de klædes på til at formidle viden om nye metoder til beslutningstagerne i kommunen.

I samarbejde med DKR skal Navigent planlægge og facilitere et antal workshopdage, hvor nøglepersoner fra landets kommuner vil deltage. Hver temadag har et emne fx "Herre i eget liv" og "Færdig(heder) med hash".

Spændende faglige input
Deltagerne får viden om nye virkningsfulde metoder fra fagpersoner fra ind- og udland. Der har været input af Steffen Löfvall, der har talt om wicked problems, professor Preben Bertelsen om tilværelsens psykologi, professor Terje Ogden om hvordan unges kompetencer kan styres og professor Jan Tønnesvang har talt om Vitaliseringsmodellen. Dagene indeholder desuden forskellige workshops, hvor deltagerne kan stifte bekendtskab med forskellige metoder.

Dialogmaterialer for at styrke formidlingen i kommunen 
Navigent udarbejder et materialer efter hver temadag, der skal gøre det lettere for deltagerne at formidle de nye indsigter til beslutningstagere i kommunen.

Derudover producerer grafisk facilitator Mette Jeppesen et flot grafisk referat på og efter hver temadag.

Forebyggelse af social kontrol

Københavns Kommune har sat fokus på social kontrol, og Navigent udarbejdede i den forbindelse et best practice katalog til professionelle. 

Tilbage på sporet

Navigent har uddannet en gruppe mentorer til at guide varetægtsfængslede og indsatte med ekstremistiske tendenser tilbage på sporet.

Ny inklusionspolitik i Københavns kommune

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) i Københavns Kommune udvikler i løbet af 2014 en ny inklusionspolitik, der skal gælde fra 2015-18.