4000
1000

Forebyggelse af social kontrol

Hvad stiller man op som lærer, når man får kendskab til, at en elev holdes i stram snor af sin familie? Eller at en ung ikke selv må bestemme, hvem hun vil være venner med - eller giftes med? Og skal man gribe ind, når man ved, at en storesøster bliver overvåget af sin lillebror, når hun er til arrangementer på skolen?

FOREBYGGELSE AF SOCIAL KONTROL - HVAD VIRKER GODT?
Københavns Kommune har sat fokus på social kontrol, og Navigent udarbejdede i den forbindelse et best practice katalog til professionelle, der i deres arbejde er i berøring med social kontrol. Kataloget er udviklet på baggrund af workshops med professionelle fagfolk, og indeholder gode råd til, hvad man kan gøre i forskellige situationer.

DIALOGMØDER MED DE UNGE
Som en del af projektet afholdtes en række dialogmøder for unge med etnisk minoritetsbaggrund - i alt otte møder rundt om i København. Navigent planlagde møderne og inddrog bl.a. klubber og et netværk af etniske minoritetsforeninger i rekrutteringen af deltagere. Se kataloget her

De første fem dialogmøder blev afholdt på folkeskoler og var bygget op om forumteater. På de sidste tre dialogmøder var Dialogkorpset - en gruppe af unge med anden etnisk baggrund end dansk - et fast indslag, og de satte på rutineret vis gang i debatten om emner såsom køn, rettigheder, ære, ægteskab og social kontrol. Ved at bruge egne personlige beretninger, og løbende spørge de fremmødte om råd og vejledning, fik de unge mulighed for at sige deres mening og lade sig inspirere af andres holdninger. Ali Sufi krydrede møderne med en solid kombination af samfundskritisk rap og små fortællinger fra sin egen opvækst mellem to kulturer.

Navigent var desuden tovholder på produktion af film om samme emne.
Du kan finde alle materialerne og læse mere på Københavns Kommunes hjemmeside her.

Fokus på forebyggelse af kriminalitet

Det Kriminalpræventive Råd sætter fokus på den lille gruppe af unge, som det ikke er lykkes at nå.

Ny inklusionspolitik i Københavns kommune

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) i Københavns Kommune udvikler i løbet af 2014 en ny inklusionspolitik, der skal gælde fra 2015-18.

Tilbage på sporet

Navigent har uddannet en gruppe mentorer til at guide varetægtsfængslede og indsatte med ekstremistiske tendenser tilbage på sporet.