Fokus på forebyggelse af kriminalitet

Det Kriminalpræventive Råd sætter fokus på den lille gruppe af unge, som det ikke er lykkes at nå.

Ny inklusionspolitik i Københavns kommune

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) i Københavns Kommune udvikler i løbet af 2014 en ny inklusionspolitik, der skal gælde fra 2015-18.

Tilbage på sporet

Navigent har uddannet en gruppe mentorer til at guide varetægtsfængslede og indsatte med ekstremistiske tendenser tilbage på sporet.