6000
2000

Integrationspriserne 2002-2009

Integrationsministeriet stod bag de storstilede årlige uddelinger af Integrationspriserne i 5 forskellige kategorier. De sidste tre år Navigent var tovholder, blev arrangementerne afholdt i Cirkusbygningens imponerende ramme.

Formålet med Integrationspriserne er at anerkende det succesfulde integrationsarbejde, der foregår rundt om i landet, og at videreformidle alle de gode erfaringer med dette arbejde.

STOR ANERKENDELSE OG FLOT ARRANGEMENT

Navigent har hele 7 gange været tovholder på de omfattende kampagner for at inspirere og oplyse potentielle ansøgere om de priser, der kan søges. Navigent har givet forslag til koncepter, forhandlet med underleverandører, styret budgettet og forestået al logistik i forbindelse med arrangementerne.

Nogle år har Navigent ligeledes varetaget pressearbejdet og har sikret omtaler af de nominerede både i lokale og landdækkende dagblade og TV.

Fokus på forebyggelse af kriminalitet

Det Kriminalpræventive Råd sætter i 2015-2016 fokus på den lille gruppe af unge, som det ikke er lykkes at nå.

Ny inklusionspolitik i Københavns kommune

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) i Københavns Kommune udvikler i løbet af 2014 en ny inklusionspolitik, der skal gælde fra 2015-18.

Forebyggelse af social kontrol

Københavns Kommune har sat fokus på social kontrol, og Navigent udarbejdede i den forbindelse et best practice katalog til professionelle, der i deres arbejde er i berøring med social kontrol.