4000
1000

NY INKLUSIONSPOLITIK I KØBENHAVNS KOMMUNE

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) i Københavns Kommune udvikler i løbet af 2014 en ny inklusionspolitik, der skal gælde fra 2015-18. Som led i det politik-forberedende arbejde har Navigent været på feltarbejde i borgernære institutioner i alle kommunens syv forvaltninger.

FILM OM HVERDAGENS PROBLEMSTILLINGER
8 institutioner blev besøgt over en periode for at give BIF et øjebliksbillede på hverdagens problemstillinger i forhold til inklusion af borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Input og refleksioner fra frontmedarbejdere blev samlet i en lille film, som opsummerer de centrale udfordringer, samt i en kort afrapportering.

INDDRAGELSE AF CHEFER PÅ TVÆRS
Chefer på tværs af alle forvaltninger samledes til en workshop for at drøfte og prioritere temaerne. Navigent faciliterede workshoppen, hvor film og centrale indsigter blev præsenteret. Deltagernes dialoger førte til valg af centrale temaer og målgrupper, som indgår i BIF's videre udviklingsarbejde med den kommende inklusionspolitik.

Integrationspriserne 2002-2009

Integrationsministeriet stod bag de storstilede årlige uddelinger af Integrationspriserne i 5 forskellige kategorier.

Fokus på forebyggelse af kriminalitet

Det Kriminalpræventive Råd sætter fokus på den lille gruppe af unge, som det ikke er lykkes at nå.

Forebyggelse af social kontrol

Københavns Kommune har sat fokus på social kontrol, og Navigent udarbejdede i den forbindelse et best practice katalog til professionelle.