4000
1000

Tilbage på sporet

Projektet "Afradikalisering - tilbage på sporet" er et helt konkret bud på, hvordan varetægtsfængslede og indsatte med ekstremistiske tendenser gennem en mentorordning kan få den hjælp og støtte, der skal til for at komme tilbage på sporet og væk fra de radikale miljøer - mens de sidder inde og i udslusningen til samfundet bagefter.

Denne store udfordring tog Navigent op! Helt specifikt uddannede vi en gruppe mentorer til at guide varetægtsfængslede og indsatte med ekstremistiske tendenser tilbage på sporet.

AFRADIKALISERING - TILBAGE PÅ SPORET 
Social- og Integrationsministeriet og Direktoratet for Kriminalforsorgen udvalgte Navigent og psykolog Malene Windfeldt til at planlægge og gennemføre et længere uddannelsesforløb for ti mentorer og tre mentorcoaches til et afradikaliseringsprojekt i danske fængsler.

MENTOR OG MENTEE 
Gennem forløbet blev mentorerne uddannet til at støtte deres mentees i at finde en ny retning for deres fremtid. Sideløbende rustedes mentorerne til at kunne håndtere konkrete udfordringer, de potentielt kunne blive stillet overfor i arbejdet med den udsatte gruppes radikale ideologier.

HVORDAN? 
Inspireret af projekter fra ind- og udland blev uddannelsesplaner og værktøjer udarbejdet til uddannelse af mentorer med speciale i afradikalisering samt mentorcoaches til løbende sparring og støtte.

Fokus på forebyggelse af kriminalitet

Det Kriminalpræventive Råd sætter fokus på den lille gruppe af unge, som det ikke er lykkes at nå.

Ny inklusionspolitik i Københavns kommune

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) i Københavns Kommune udvikler i løbet af 2014 en ny inklusionspolitik, der skal gælde fra 2015-18.