INTEGRATION I FORENINGSDANMARK

Navigent har for Integrationsministeriet gennemført en storstilet samskabende indsats med en lang række aktører fra hhv. frivillige sociale organisationer (fx URK, Red Barnet Ungdom, DUF, Dansk Skole Skak mv.) og frivillige idrætsorganisationer (fx DBU, DIF, DGI, Dansk Taekwondo Forbund mv.). Sammen med aktørerne udvikledes en række mødeguider til foreningslivet, som skal hjælpe frivillige med at sætte forskellige dagsordener i foreningerne.

Der er udarbejdet 7 mødeguider til idrætsforeninger og 6 til de frivillige sociale foreninger. Med disse mødeguider sættes en række emner på dagsordenen fx i forhold til at rekruttere mangfoldigt, at fastholde nydanskere i foreningen og inddragelse af nydanske forældre. Mødeguiderne tilfører en blanding af faglige input, øvelser og cases, der afholdes af frivillige for de øvrige frivillige i foreningen.

Mødeguiderne og tilhørende materiale kan findes på www.integrationsviden.dk under 'foreninger' og 'værktøjer'. Et eksempel kan ses her:  http://www.integrationsviden.dk/demokrati-deltagelse/foreninger/undervisningsvaerktojer-til-idraetsforeninger-virkelig-velkommen/#.Vyh0rPmyNBc

STORSTILET DGI KONFERENCE OG OPEN SPACE

80 kommunale aktører - foreningsfolk, gadeplansmedarbejdere, boligsociale medarbejdere og idrættens organisationer m.fl. var samlet i Kosmopol ved Nørreport Station.

Kan fodboldtrænere være anerkendende?

Navigent gennemførte procesforløb med ca. 60 fodboldtrænere fra B93, Frem og Brøndby IF. Et stort testmateriale har ligget til grund for en analyse af fodboldspillernes profiler