6000
2000

REDSKAB TIL FODBOLDTRÆNERE

ANALYSE FODBOLDSPILLERE
Et stort testmateriale har ligget til grund for en analyse af 100 fodboldspillernes personlige profiler, hvoraf halvdelen havde minoritetsbaggrund. Kan der ses forskelle på baggrund af etnicitet? Det hævdede nogle fodboldtrænere inden testmaterialet blev kendt. Testmaterialet viste imidlertid at spillerne havde påfaldende ens profiler ? og det er nyttig viden at have som træner.

Analysen mundede ud i en række anbefalinger til fodboldklubberne, og i samarbejde med tidligere fodboldtræner Michele Guarini har Navigent udviklet et værktøj, der har til formål at give fodboldtrænere en række idéer til, hvordan man kan skabe de bedste rammer for flerkulturelle hold. Målet er, at udnytte de fodboldmæssige kvaliteter, der er til stede, fuldt ud uanset etnicitet. Se værktøjet her. 


UNDERVISNING AF FODBOLDTRÆNERE I 3 KLUBBER
Navigent gennemførte procesforløb med ca. 60 fodboldtrænere fra B93, Frem og Brøndby IF. Over tre tretimers workshops indførtes trænerne i indsigterne fra analysen og arbejdede med, hvordan de med konkrete greb kan optimere deres kommunikation og rolle som fodboldtrænere, så spillernes trivsel øges og deres spillemæssige kvaliteter kan udfoldes maksimalt. 

WOLLAHBE FODBOLDSTJERNE?

Integration og Fritid i Københavns Kommune har indgået integrationspartnerskaber med 5 fodboldklubber samt She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub for at forbedre integrationen af etniske minoriteter og tiltrække flere til foreningslivet. Virker det? 

INTEGRATION I FORENINGSDANMARK

Navigent har for Integrationsministeriet gennemført en storstilet samskabende indsats med en lang række aktører fra hhv. frivillige sociale organisationer og frivillige idrætsorganisationer.