STORSTILET DGI KONFERENCE OG OPEN SPACE

80 kommunale aktører - foreningsfolk, gadeplansmedarbejdere, boligsociale medarbejdere og idrættens organisationer m.fl. var samlet i Kosmopol ved Nørreport Station til en samskabende konference med afsæt i de erfaringer, der er høstet i DGI-projektet Idræt+.

Navigent styrede slagets gang, der var organiseret som en Open Space seance, hvor deltagerne fik mulighed for at diskutere de problemstillinger, som de fandt mest relevante og udveksle viden om, hvordan vi nytænker inklusion af unge i udsatte boligområder. Dagen afrundedes med, at deltagerne genererede nogle fælles socialpolitiske målsætninger, som efterfølgende blev formidlet til det politiske niveau.

INTEGRATION I FORENINGSDANMARK

Navigent har for Integrationsministeriet gennemført en storstilet samskabende indsats med en lang række aktører fra hhv. frivillige sociale organisationer og frivillige idrætsorganisationer.

WOLLAHBE FODBOLDSTJERNE?

Integration og Fritid i Københavns Kommune har indgået integrationspartnerskaber med 5 fodboldklubber samt She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub for at forbedre integrationen af etniske minoriteter og tiltrække flere til foreningslivet. Virker det?