HR og organisationsudvikling

I tæt samarbejde med vores samarbejdspartnere skaber vi bedre samarbejde og trivsel i organisationer. Følgende indsatsområder nævnes:

  • Udvikling af 1-årig driftsassistentuddannelse for ansatte  i Serviceafdelingen på Rigshospitalet
  • Samskabende indsats (positive deviance) i Kriminalforsorgen (arresthuse) for at øge ansattes trivsel
  • Co-creation i vikarkorpset på Bispebjerg Hospital for at forbedre samarbejde, trivsel og arbejdsglæde
  • Udvikling af Personalepolitisk Messe for KL, KTO, Danske Regioner og Sundhedskartellet
  • Udvikling af social kapital i portørkorps på tværs af hospitaler
  • Tænketank med ledere, forskere og kulturpersoner - hvad kendetegner nordisk ledelse og kultur? 

Se eksempler på vores arbejde

Kompetence udvikling og opkvalificering af ansatte

Som led i den konstante udvikling og opkvalificering af personale i serviceafdelingen på Rigshospitalet har Navigent gennemført et to-sidet forløb. 

Lumina - et nyt testværktøj hos Navigent

Navigent tilbyder som noget nyt personlighedstesten Lumina Spark. Modellen benytter et farvebaseret og praktisk sprog, som vi finder nemt at huske og forstå. 

Hvad kendetegner nordisk ledelse og kultur?

En tænketank med 15 virksomhedsledere, forskere og kulturpersoner var samlet på Nørrebro Teater, for sammen at indkredse, hvad der er særligt ved nordisk ledelse og kultur. 

Positiv afvigelse i Køge arrest

Rockere der leger med trylledej og betjente, der taler om bløde værdier. Det er nogle af resultaterne af et projekt i Køge Arrest, hvor Navigent har sat fokus på relationerne.

Grib hverdagen - Personalepolitisk Messe 2010

Navigent har i 14 måneder fungeret som sekretariat for alle dele af Personalepolitisk Messe 2010, der er sat i søen af KL, Danske Regioner, KTO og Sundhedskartellet

Co-creation af vikarservice

Navigent har hjulpet Bispebjerg Hospitals interne vikarkorps med at genopfinde sig selv.

TO HOSPITALERS PORTØRKORPS ØGER SOCIAL KAPITAL

En ny vej til forandring på Bispebjerg og Glostrup Hospital.