4000
1000

En tænketank med ledere og kulturpersoner udforskede nordisk ledelse

En tænketank med 15 virksomhedsledere, forskere og kulturpersoner var tirsdag den 26. maj samlet på Nørrebro Teater, for sammen at indkredse, hvad der er særligt ved nordisk ledelse og kultur, og hvordan denne viden kan hjælpe ledere med at håndtere nogle af de udfordringer og muligheder de står overfor.

Til tonerne fra Nordisk jazz fremført af komponist Torben Westergaard, læste krimiforfatter Christian Dorph, som skriver i nordisk tradition, højt af sin nye krimiroman for at åbne op for kreativiteten. Med afsæt i koncerten blev der talt om, hvad der kendetegner nordisk kunst, kultur, serier, mad og design, og hvad ledere og organisationer kan lære af nordisk kultur og kunst, som er anerkendt og højt profileret i hele verden.   

Christian Dorph: "Der er en særlig balance i det nordiske. Vi kan prøve forskellige ting af, og gøre ting på nye måder, men vi finder altid tilbage til balancen."  

Der blev talt om "The Globe Study", som fremhæver skandinavisk og særlig dansk ledelse som effektiv, når det gælder om at bidrage til virksomhedens succes. Dette skyldes blandt andet, at virksomhedskulturen er præget af dialog og relativ korte kommunikationsveje mellem medarbejder og ledelse. Den nordiske virksomhedskultur er kendetegnet ved at have en lav magtdistance, høj grad af kollektiv ressourcefordeling kombineret med relativ høje ligheds- og frihedsidealer.  

Med inspiration fra forskning og den særlige nordiske tradition indenfor kunst og kultur tog deltagerne afsæt i egne erfaringer for at indkredse, hvad nordisk ledelse egentlig er og hvilke potentialer det har i fremtiden. Vores lyst til at gå i dialog med hinanden blev blandt andet fremhævet som særlig nordisk, da den gør, at vi tør afprøve nye metoder, men samtidig sikrer dialogen, at vi på sigt kan genskabe balancen.  

Torben Westergaard: "Når man spiller jazz er man nød til at lytte, føle og inddrage ellers er der ingen jazz."    

Det er videncenteret New Nordic Leadership Institute (NNLI), der står bag og næste aktivitet bliver at afholde en åben konference i november, hvor det nordiske udforskes yderligere, for at finde frem til styrker og uudnyttet potentiale.

 

Grib hverdagen - Personalepolitisk Messe 2010

Navigent har i 14 måneder fungeret som sekretariat for alle dele af Personalepolitisk Messe 2010, der er sat i søen af KL, Danske Regioner, KTO og Sundhedskartellet

Balanceprisen 2009

Navigent fungerede som prissekretær ved uddelingen af Socialministeriets balancepris, som bl.a. sætter fokus på familiens rammebetingelser. 

Lumina - et nyt testværktøj hos Navigent

Navigent tilbyder som noget nyt personlighedstesten Lumina Spark. Modellen benytter et farvebaseret og praktisk sprog, som vi finder nemt at huske og forstå.