4000
1000

Lumina - et nyt testværktøj hos Navigent

Navigent tilbyder som noget nyt personlighedstesten Lumina. Lumina er en videreudvikling af testen Insights, som ligesom de fleste andre personlighedstest, bygger på principperne i BIG5.

Vi ser en række fordele ved Lumina.

Eksempelvis giver testen mulighed for:

  • At personer kan have en mere nuanceret profil fx kan man både have introverte og ekstroverte træk
  • At testresultatet formidles i form af en overskuelig rapport, hvor forskellige personlighedstræk symboliseres af en farve
  • At udarbejde gruppeprofiler med henblik på udvikling af teams. Gruppeprofilen er et godt afsæt til dialog fx om hinandens forskelligheder for derigennem at kunne forebygge eller løse eventuelle konflikter og kommunikere effektivt fremadrettet. Gruppeprofilen kan både være et afsæt til dialog om samarbejde mellem medarbejdere og samarbejde mellem leder og medarbejdere.
  • At udarbejde nye gruppeprofiler, hvis teams eller grupper ændres. Den enkelte bevarer sin elektroniske profil, så hvis der kommer nye til, eller folk skifter team, kan man hurtigt lave nye teamprofiler ved blot at få nye medarbejdere til at udfylde testen. 

Kompetence udvikling og opkvalificering af ansatte

Som led i den konstante udvikling og opkvalificering af personale i serviceafdelingen på Rigshospitalet har Navigent gennemført et to-sidet forløb. 

Hvad kendetegner nordisk ledelse og kultur?

En tænketank med 15 virksomhedsledere, forskere og kulturpersoner var samlet på Nørrebro Teater, for sammen at indkredse, hvad der er særligt ved nordisk ledelse og kultur.