4000
1000

TO HOSPITALERS PORTØRKORPS ØGER SOCIAL KAPITAL

Lederne af serviceafdelingerne på Glostrup- og Bispebjerg Hospital ønskede at øge den sociale kapital, nedsætte sygefraværet og styrke ledelsens kompetencer. Navigent inddrog medarbejderne - portører og servicemedarbejdere - i en dialog, og fik derigennem stor indsigt i, hvad der skulle til at skabe en forandring i arbejdslivet, set fra deres perspektiv. 

Udfordringerne var ikke nye

"Jeg tænkte først, åh nej nu igen! Vi har jo flere gange prøvet at gøre noget ved problemerne. Denne gang har det faktisk hjulpet og lederne lytter meget mere til os nu." - Kim, portør

Problemerne var ikke nye. Afdelingerne var oppe imod, at medarbejderne arbejder spredt ud over et meget stort areal, de arbejder i tre vagtlag, mens ledelsen arbejder om dagen. Det betyder, at kommunikationen er vanskeliggjort og information har svært ved at nå hele vejen ud. Medarbejderne oplevede derfor ledelsen som fraværende og det gav anledning til, at der opstod uformelle ledere.

FORDOBLING AF DEN SOCIALe KAPITAL

Igennem medarbejderdrevne dialogprocesser, lederlæring, raskstudier og handlingsstrategier lykkedes det begge serviceafdelinger at øge den sociale kapital med 50 % på bare 4 måneder.

"Før talte jeg til mine medarbejdere - nu taler jeg med dem." - René Holst, afdelingsleder Glostrup Hospital

 

FOKUS PÅ KOMMUNIKATION OG GODE VANER

En negativ omgangstone var forankret i dårlige og ubevidste vaner som mobning og sarkasme. Lederudviklingen har derfor fokuseret på anerkendende kommunikation, forståelse for hinandens forskellighed og mobilisering af ressourcerne i fællesskabet.

"Jeg tænker langt mere over hvordan jeg får tingene sagt. Er blevet bevidst om, hvor meget mine medarbejdere kan komme til at tolke på ting, hvis jeg ikke er meget klar i min kommunikation." - Lars Kofoed, afdelingsleder Bispebjerg Hospital

Kompetence udvikling og opkvalificering af ansatte

Som led i den konstante udvikling og opkvalificering af personale i serviceafdelingen på Rigshospitalet har Navigent gennemført et to-sidet forløb. 

Co-creation af vikarservice

Navigent har hjulpet Bispebjerg Hospitals interne vikarkorps med at genopfinde sig selv.

Positiv afvigelse i Køge arrest

Rockere der leger med trylledej og betjente, der taler om bløde værdier. Det er nogle af resultaterne af et projekt i Køge Arrest, hvor Navigent har sat fokus på relationerne.

Arbejdsglæde

Mødeguider og værktøjer til udvikling af arbejdsglæde og i en kommunal verden