Skole og uddannelse

Skole- og uddannelsesområdet er en vigtig del af både det enkelte menneskes liv og samfundets velfærd. Navigent navigerer, sammen med faglige aktører, ledere og brugere i danske skoler og uddannelser mod at kvalificere vejledning, udvikle uddannelse og sikre inklusion. Vi ser mennesker som en ressource, der under de rette omstændigheder kan blive aktive medborgere. 

Vi involverer os i en række forskelligartede indsatser. Fx kan nævnes:

  • Indsatser for at skabe en udviklende læringskultur i skoler og uddannelser
  • Udvikling af skole-hjem samarbejde - også når det er svært
  • Inddragelse af minoritetsforældre i demokratiske fora i folkeskolen
  • Lærere og ledere lærer at 'se på egen praksis' og bruge denne viden til kvalificering af erhvervsskoleuddannelserne
  • Formidling af viden om erhvervsuddannelser til forældre og unge i udsatte boligområder 
  • Brugerdreven kvalificering af UU-vejledningen, så flere unge kommer i uddannelse og job

 

Mindset på skole- og uddannelsesområdet

Navigent har gennem en årrække arbejdet med mindset'ets betydning for læring og trivsel. Inspirationen kommer bl.a. fra psykolog Carol Dweck fra Stanford University, hvis forskning viser, at vores mindset vil bestemme, hvordan vi lærer og reagerer i forskellige situationer.

Navigent har stor erfaring med at kick-starte skoler og uddannelsesinstitutioners arbejde med mindset. Vi ved, hvordan teori og evidens skal præsenteres, så ressourcepersoner omkring børn og unge føler sig klædt på til at implementere en mindset-kultur. 

Vi holder samskabende workshops, hvor vi dykker bagom greb, der fremmer elevernes mindset, som fx: 

  • Formativ feedback  
  • Klasserumskultur
  • Sprogets betydning
  • Viden om hjernen og læring

Vi udvikler film, plakater, materialer med gode greb og forskellige spil og lege, der kan understøtte undervisernes arbejde med implementering af en mindset-kultur.

På workshops beskæftiger vi os også med underviseres eget mindset, og betydningen af samarbejdet mellem fag- og ressourcepersoner ift. at udvikle en god mindset praksis.

Ledelsens opbakning er nødvendig for at sikre en vellykket implementering af en mindset-kultur. Vi arbejder fx med, hvordan ledelsen kan bruge fortællinger strategisk i sparring med lærerne, så der skabes ansvar og engagement i en travl hverdag. 

Se eksempler på vores arbejde

Mindset i UU-vejledningen

Vejledernerne i UU-Tårnby har gennemført et forløb over tre gange med afsæt i psykolog Carol Dwecks mindset-teori. Her var fokus på, hvordan man kan bruge viden om teorien til at øge de unges motivation til at lære og uddanne sig.

Gymnasieprojektet "Fra performancekultur til læringskultur"

Syv gymnasier ønsker at udvikle og implementere en mindset-kultur ved at give lærerne nye kompetencer, så de rustes til at fremme et udviklende mindset hos eleverne.

MINDSET IMPLEMENTERING PÅ UNIVERSITETET

Navigent er i samarbejde med studievejledningen på det samfundsvidenskabelige fakultet/antropologi på Københavns Universitet og den centrale studievejledning på Aalborg Universitet i gang med at udvikle en 'mindsetkultur'.

 

Mindset forløb på fem skoler er påbegyndt

To skoler i Københavns Kommune og tre skoler i Viborg Kommune vil det kommende år implementere en mindsetkultur. 

MINORITETSFORÆLDRENES POTENTIALE SKAL UDNYTTES PÅ SKOLERNE

Navigent har gennemført en kampagne for BIF på 15 Københavnske skoler. 

Mindset hjemmeside

Navigent har lanceret en hjemmeside om mindsets betydning for læring. 

Teamsamarbejde med Kolding Sprogskole

Dagene blev en vekselvirkning mellem oplæg om teori om teamsamarbejde og værdsættende samtale, præsentation af analyser, dialog og planlægning af det forestående teamsamarbejde.

Workshop om skole-hjem-samarbejde

Hvordan får vi en positiv start i mødet med forældrene? Hvordan fortæller vi, at Safia ikke kan følge med i timerne? Navigents konsulenter har besøgt Bjergmarkskolen i Holbæk.

Hvad skaber Vejledning i Verdensklasse?

Navigent har undersøgt, hvad der gør, at nogle jobkonsulenter og UU-vejledere har særlig succes med at få udsatte unge i job eller uddannelse. 

Forældresamarbejde på Rugvængets Skole

Navigent hjalp lærerne og forældrene på Rugvængets Skole i Ballerup til at finde svar på, hvad der virker godt for skole-hjem samarbejdet.

Brobygning mellem VUC og erhvervs-uddannelserne

Undervisningsministeriet iværksætter et forsøgsprojekt fra august 2014 - Navigent faciliterer de indledende faser. 

CAMP FOR REGION HOVEDSTADENS NYE UNGETÆNKETANK

Navigent var tovholder og faciliterede de processer, der skulle munde ud i konkrete forslag til uddannelsesdesign

Forældreuddannelse - virker det?

Rådmandsgades Skole gennemførte en banebrydende forebyggende indsats for de mest udsatte børn og deres forældre.

750 forældre og unge fik viden om uddannelse

Navigent har i løbet af 2011 - 2012 gennemført oplysningskampagnen "Sådan får dit barn succes!" i fem udsatte boligområder i Danmark.