4000
1000

750 forældre og unge fik viden om uddannelse!

Det er godt at blive læge eller advokat, men det kan være lige så godt at blive tømrer eller plastmager - hvis det er i den retning ens drømme og kompetencer går.

Navigent har har gennemført oplysningskampagnen "Sådan får dit barn succes!" i fem udsatte boligområder i Danmark. Formålet med kampagnen var at øge etniske minoritetsforældre og unges viden om de mange uddannelsesmuligheder - med primær fokus på erhvervsuddannelsesområdet.

Læs Cubion's positive evaluering af kampagnen her.

Det glæder os at konstatere, at flere af de boligområder, der indgik i forsøgsprojektet, har valgt at gøre uddannelsesbasaren til en ny tradition. Senest har bl.a. Urbanplanen på Amager i efteråret 2013 huset 200 glade deltagere på en uddannelsesbasar.
Også i Fredericia fortsætter succesen - se et filmklip fra dagen her.

ERHVERVSUDDANNELSESOMRÅDET - EN JUNGLE

Det er ikke let at danne sig et overblik over de mange uddannelsesretninger, der findes indenfor erhvervsuddannelsesområdet. Undersøgelser har vist, at særligt etniske minoritetsforældre efterlyser viden og overblik over de mange muligheder. Det fører til, at mange børn rådes til at tage en gymnasieuddannelse - også selvom, drømmen og evnerne måske ligger et andet sted.

Brug for alle unge (Ministeriet for Børn og Undervisning) ønskede med oplysningskampagnen at øge de unge og forældrenes viden - og Navigent fik til opgave at gennemføre kampagnen.

KAMPAGNEN TILRETTELAGDES MED AFSÆT I MÅLGRUPPEN OG LOKALE AKTØRER

Navigent dannede lokale aktørnetværk i alle boligområder for at få input til kampagnens elementer og til, hvordan målgruppen bedst kan rekrutteres til arrangementerne. Der udvikledes et gør-det-selv værktøjer til lokale aktørnetværk, så de fremadrettet kan sætte oplysningskampagnen på programmet uden ekstern hjælp. Værktøjerne blev anvendt i alle aktørnetværk og løbende justeret. Se værktøjerne her

"Det var så den første uddannelsesbazar på Brøndby Strand Skole - ingen tvivl om, at vi har skabt en tradition!" (Afdelingsleder, Brøndby Strand Skole)

Lokale forældre og andre beboere blev ligeledes inddraget for at få input til, hvad der får forældrene til at møde op. Nogle forældre blev desuden inddraget i madlavningen til arrangementerne.

FLERE FAKTA OM KAMPAGNEN:

Hvor er kampagnen blevet gennemført? Urbanplanen, Brøndby Strand, Aldersrogadekvarteret (Ydre Nørrebro), Sundparken (Horsens) og Korskærparken (Fredericia).

Hvad bestod kampagnen af? Der blev etableret lokale uddannelsesnetværk og afholdt oplysningsaktiviteter i alle områder. Fx store uddannelsesbasarer og virksomhedsbesøg for forældre og unge.

Samarbejdspartnere i de fem boligområder: Lokale erhvervs- og ungdomsuddannelser, folkeskoler og ungdomsklubber, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Boligsociale indsatser, etniske minoritetsforeninger, lokale beboere mfl.

KAMPAGNEFILM OM ROLLEMODELLER

 

HVORDAN LAVER VI EN OPLYSNINGSKAMPAGNE?

 


MINORITETSFORÆLDRENES POTENTIALE SKAL UDNYTTES PÅ SKOLERNE

Navigent har gennemført en kampagne på 15 Københavnske skoler for at få flere nydanske forældre til at deltage i demokratiske

Mindset hjemmeside

Navigent har lanceret en hjemmeside om mindsets betydning for læring. 

Teamsamarbejde med Kolding Sprogskole

Dagene blev en vekselvirkning mellem oplæg om teori om teamsamarbejde og værdsættende samtale, præsentation af analyser, dialog og planlægning af det forestående teamsamarbejde.

Lærere og ledere lærer at se på egen praksis

Sammen med UDDX har Navigent uddannet ledere og undervisere fra TEC, Metropol, KEA m.fl.

Workshop om skole-hjem-samarbejde

Hvordan får vi en positiv start i mødet med forældrene? Hvordan fortæller vi, at Safia ikke kan følge med i timerne? Navigents konsulenter har besøgt Bjergmarkskolen i Holbæk.

Hvad skaber Vejledning i Verdensklasse?

Navigent har undersøgt, hvad der gør, at nogle jobkonsulenter og UU-vejledere har særlig succes med at få udsatte unge i job eller uddannelse. 

Forældresamarbejde på Rugvængets Skole

Navigent hjalp lærerne og forældrene på Rugvængets Skole i Ballerup til at finde svar på, hvad der virker godt for skole-hjem samarbejdet.

Brobygning mellem VUC og erhvervs-uddannelserne

Undervisningsministeriet iværksætter et forsøgsprojekt fra august 2014 - Navigent faciliterer de indledende faser. 

CAMP FOR REGION HOVEDSTADENS NYE UNGETÆNKETANK

Navigent var tovholder og faciliterede de processer, der skulle munde ud i konkrete forslag til uddannelsesdesign

Forældreuddannelse - virker det?

Rådmandsgades Skole gennemførte en banebrydende forebyggende indsats for de mest udsatte børn og deres forældre.