4000
1000

Facilitator på første camp for Region Hovedstadens nye ungetænketank - "Dream Team"

Hvordan bør fremtidens ungdomsuddannelser se ud, hvis de skal matche fremtidens behov og de unges drømme?

Region Hovedstaden nedsatte ungetænketanken "Dream Team" bestående af 30 unge fra hele regionen for at sætte fokus på fremtidens uddannelser og inspirere politikere og beslutningstagere. Tænketanken var samlet i ét døgn for at komme med deres bud på fremtidens uddannelser.

PÅ BESØG I FREMTIDEN

Navigent var tovholder på campen og faciliterede de processer, der skulle resultere i konkrete forslag til uddannelsesdesign for både folkeskolen, gymnasiet, handels- og erhvervsskolerne. 

Iværksætteri, kulturforståelse, forskellige kommunikative kompetencer og at agere professionelt i netværk - var nogle af de kompetencer, som de unge mente vil være nødvendige at have i år 2023.

De unge i Dream Team gennemgik en proces, der mundede ud i konkrete design af forskellige ungdomsuddannelsesspor. Det gjorde de med afsæt i en række skræddersyede dialogduge, der hjalp de unge med at tænke ud af boksen.

HVAD VAR RESULTATET?

De unge fremkom med mange spændende forslag til, hvordan ungdomsuddannelserne kan kvalificeres. Mange gav karaktergivningen nogle ord med på vejen. Hvorfor ikke lade relevante fag for en given uddannelse vægte mere, eller hvorfor ikke supplere karaktererne med udtalelser om elevens kvalifikationer?

Tværfaglighed er vigtigt, mener de unge, som gerne så ungdomsuddannelserne samlet ét sted, så man inspireres af hinanden. Vejledning skal der være meget mere af, flere gange om året. Og så bør forældrene også have vejledning, mener de unge.

De unge gav også deres bud på, hvordan tænketankens idéer kan realiseres. Topmøde med alle interessenter fra politikere til fagfolk og elever var ét af de spændende bud, de unge bød ind med.

 

 

 

 

Mindset hjemmeside

Navigent har lanceret en hjemmeside om mindsets betydning for læring. 

Lærere og ledere lærer at se på egen praksis

Sammen med UDDX har Navigent uddannet ledere og undervisere fra TEC, Metropol, KEA m.fl.

Hvad skaber Vejledning i Verdensklasse?

Navigent har undersøgt, hvad der gør, at nogle jobkonsulenter og UU-vejledere har særlig succes med at få udsatte unge i job eller uddannelse. 

Forældresamarbejde på Rugvængets Skole

Navigent hjalp lærerne og forældrene på Rugvængets Skole i Ballerup til at finde svar på, hvad der virker godt for skole-hjem samarbejdet.