4000
1000

HVAD SIGER FAR-HADDI OG MOR-FATIME?

Flere lærere oplever, at skole-hjem samarbejdet med nydanske forældre er en udfordring. Men hvad siger forældrene selv om det? Hvilke forventninger har Salims forældre til skole-hjem samarbejdet? Hvordan oplever Markos far samtalerne med skolen? Og hvad ville Nadias mor ønske at lærerne gjorde anderledes ved forældremøderne? Det har Navigent undersøgt i samarbejde med lektor Eva Silberschmidt Viala, DPU, Aarhus Universitet.

HVAD SIGER FORÆLDRENE?
Vi har interviewet 17 nydanske forældre til børn på Rugvænget Skole i Ballerup. Nogle syntes der var for lille vægt på fagligheden og for meget snak om sunde madpakker. Andre syntes der manglede dialog og medinddragelse i samtalerne. Men alle forældre understreger, at de gør alt hvad de kan for børnene - det er bare ikke altid, at lærerne ser og anerkender deres bidrag.

FRA KONFRONTRATION TIL HANDLING
Forældrenes fortællinger blev forelagt og analyseret af skolens lærere. En gruppe af frontløbere arbejdede hen over et par måneder med at komme med konkrete forslag til handling - fx at lade forældrene stå for planlægningen af forældremøderne og bidrage til dagsordenen. Det gjorde, at flere forældre kom til møderne og deltog aktivt.

"Det har været en rigtig god proces, som Rugvængets Skole har fået meget ud af. Lærerne har haft mod til at dele deres oplevelser og holdninger til skole-hjem samarbejdet - og det har flyttet holdninger og øget professionalismen i forældreinddragelsen af nydanske forældre." (Rikke Storgaard Pedersen, integrationskonsulent i Ballerup Kommune)

Læs om forældrenes fortællinger og lærernes konkrete forslag i pjecen "Guide til bedre skole-hjem samarbejde". HER

MINORITETSFORÆLDRENES POTENTIALE SKAL UDNYTTES PÅ SKOLERNE

Navigent har gennemført en kampagne på 15 Københavnske skoler for at få flere nydanske forældre til at deltage i demokratiske

Workshop om skole-hjem-samarbejde

Hvordan får vi en positiv start i mødet med forældrene? Hvordan fortæller vi, at Safia ikke kan følge med i timerne? Navigents konsulenter har besøgt Bjergmarkskolen i Holbæk.

Forældreuddannelse - virker det?

Rådmandsgades Skole gennemførte en banebrydende forebyggende indsats for de mest udsatte børn og deres forældre.

750 forældre og unge fik viden om uddannelse

Navigent har i løbet af 2011 - 2012 gennemført oplysningskampagnen "Sådan får dit barn succes!" i fem udsatte boligområder i Danmark.