6000
2000

Forældreuddannelse - virker det?

EVALUERING ÅBEN RÅDMANDSGADE SKOLE

Rådmandsgades Skole gennemførte en banebrydende forebyggende indsats for de mest udsatte børn og deres forældre. Med Åben Skole afprøvedes en ny metode, hvor relevante aktører var til stede på skolen på et fast tidspunkt hver 14. dag. Der var bl.a. en socialrådgiver fra kommunen, en sundhedsplejerske, PPR og relevante lærere. Forældre og deres børn blev opfordret til at komme og drøfte deres problemstillinger med relevante faglige personer. Forældrene fik også tilbudt at deltage i forskellige relevante temaaftener, der kunne kvalificere forældrerollen.

Projektet forløb over to skoleår. Åben Skole har været en succes og skolen har besluttet at forlænge indsatsen uden projektmidler - den ultimative succes. Navigent har fulgt indsatsen og bl.a. evalueret efter ét år og igen efter den toårige projektperiode og har derudover beskrevet metoden i et lille værktøjshæfte til inspiration for andre skoler.

Se slutevalueringen her og værkstøjshæftet her.

MINORITETSFORÆLDRENES POTENTIALE SKAL UDNYTTES PÅ SKOLERNE

Navigent har gennemført en kampagne på 15 Københavnske skoler for at få flere nydanske forældre til at deltage i demokratiske

Workshop om skole-hjem-samarbejde

Hvordan får vi en positiv start i mødet med forældrene? Hvordan fortæller vi, at Safia ikke kan følge med i timerne? Navigents konsulenter har besøgt Bjergmarkskolen i Holbæk.

750 FORÆLDRE OG UNGE FIK VIDEN OM UDDANNELSE!

Navigent har i løbet af 2011 - 2012 gennemført oplysningskampagnen "Sådan får dit barn succes!" i fem udsatte boligområder i Danmark