4000
1000

LÆRERE OG LEDERE LÆRER AT SE PÅ EGEN PRAKSIS

Navigent har sammen med uddannelseslaboratoriet UDDX udviklet og gennemført en 3-dages uddannelse for ledere (bl.a. fra TEC, Metropol, KEA, Rigshospoitalet, Sosu-C og DTU) og en én-dags uddannelse for lærere (fra tekniske skoler, undervisere fra DTU, Rigshospitalet m.fl.) i kunsten at være nysgerrig på egen praksis, evaluere og justere løbende på nye tiltag.

På 3 dage lærte lederne at anvende antropologiske værktøjer til at se på egen organisation med friske øjne. Antropologi er faget om forbløffelse, nysgerrighed og forståelse. Det kan være typiske mangelvarer i en travl hverdag. Uddannelsen har givet lederne antropologiske værktøjer til at følge med i udviklingen af kerneydelsen og lægge strategi derefter.

"Jeg brugte to timer på observationer og interview i en 10. klasse. Det var helt vildt, hvad jeg fik af viden. Nu har jeg et bedre beslutningsgrundlag, når jeg skal ændre konceptet for 10. klasserne", sagde Jesper Clausen, vicedirektør på TEC.

På én dag blev fagpersonale trænet i at anvende evalueringsmetoder, der tager afsæt i antropologiens feltarbejde. Refleksion var i fokus og nysgerrigheden blev vakt til at gå bag om gængse antagelser og spørge dem, der rent faktisk oplever det, vi gør. 

Deltagerne siger:

"Tak fordi jeg blev mindet om at være opmærksom på egne fordomme og udfordre dem i evalueringer"

"Jeg vil helt sikkert gå videre med at benytte metoden til at vurdere min daglige undervisning"

"Super inspirerende"

MINORITETSFORÆLDRENES POTENTIALE SKAL UDNYTTES PÅ SKOLERNE

Navigent har gennemført en kampagne på 15 Københavnske skoler for at få flere nydanske forældre til at deltage i demokratiske

Mindset hjemmeside

Navigent har lanceret en hjemmeside om mindsets betydning for læring. 

Teamsamarbejde med Kolding Sprogskole

Dagene blev en vekselvirkning mellem oplæg om teori om teamsamarbejde og værdsættende samtale, præsentation af analyser, dialog og planlægning af det forestående teamsamarbejde.

Workshop om skole-hjem-samarbejde

Hvordan får vi en positiv start i mødet med forældrene? Hvordan fortæller vi, at Safia ikke kan følge med i timerne? Navigents konsulenter har besøgt Bjergmarkskolen i Holbæk.

Hvad skaber Vejledning i Verdensklasse?

Navigent har undersøgt, hvad der gør, at nogle jobkonsulenter og UU-vejledere har særlig succes med at få udsatte unge i job eller uddannelse. 

Forældresamarbejde på Rugvængets Skole

Navigent hjalp lærerne og forældrene på Rugvængets Skole i Ballerup til at finde svar på, hvad der virker godt for skole-hjem samarbejdet.

Brobygning mellem VUC og erhvervs-uddannelserne

Undervisningsministeriet iværksætter et forsøgsprojekt fra august 2014 - Navigent faciliterer de indledende faser. 

CAMP FOR REGION HOVEDSTADENS NYE UNGETÆNKETANK

Navigent var tovholder og faciliterede de processer, der skulle munde ud i konkrete forslag til uddannelsesdesign

Forældreuddannelse - virker det?

Rådmandsgades Skole gennemførte en banebrydende forebyggende indsats for de mest udsatte børn og deres forældre.

750 forældre og unge fik viden om uddannelse

Navigent har i løbet af 2011 - 2012 gennemført oplysningskampagnen "Sådan får dit barn succes!" i fem udsatte boligområder i Danmark.