4000
1000

I tre udsatte geografiske områder i Herning, Brøndby og Holbæk kommune, skal ressourcepersoner arbejde sammen om at implementere en mindsetkultur - særligt i forhold til unge i alderen 14-16 år. Med et samarbejde på tværs af fagligheder i bl.a. skoler, væresteder, klubber, UU, foreninger og den boligsociale indsats forventes at et nyt fælles sprog og fokus på at udvikle de unges mindset i retning af et "growth mindset", vil kunne bringe flere unge igennem uddannelse og i job. Det sker bl.a. ved, at de unge anspores til at have højere mestringsforventninger til sig selv, og dermed eventuelt at bryde med den sociale arv. 

Navigent gennemfører fire samskabende workshops i hver kommune/geografisk område og indsatsen gennemføres i 2017. 

Projektet er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond 

Mindset forløb på fem skoler er påbegyndt

To skoler i Københavns Kommune og tre skoler i Viborg Kommune vil det kommende år implementere en mindsetkultur. 

Mindset hjemmeside

Navigent har lanceret en hjemmeside om mindsets betydning for læring.