4000
1000

Hjemmeside om mindset

På hjemmesiden mindsetpraxis.org samler vi viden, erfaringer, spørgsmål og materialer om mindset.  

Inspirationen til at arbejde med mindset kommer fra psykologiprofessor Carol Dweck, hvis forskning viser, at vores mindset vil bestemme, hvordan vi lærer og reagerer i forskellige situationer.

Dit mindset, dine opfattelser og din indstilling er ifølge forskningen afgørende for, hvordan du angriber læring og dermed også, om du fx 'bare' gør alt for at opnå en god karakter, om du giver op når du møder faglige udfordringer, eller om du arbejder på at udvikle dig selv og tilegne dig stoffet.

På hjemmesidens blog vil vi endvidere løbende udgive spændende blogindlæg, der undersøger og diskuterer, hvordan pointerne om mindset kan anvendes i praksis. 

Så er hjernen på spil

Navigent har udviklet et spil, der kan lege viden om hjernen ind hos børn og unge fra ca. 13 år. Spillet kan bruges i arbejdet med at give børn og unge viden om hjernens plasticitet og dermed både motivere dem og give dem viden om, hvad de selv kan gøre for at hjernen bliver læringsparat. 

MINDSET IMPLEMENTERING PÅ UNIVERSITETET

Navigent er i samarbejde med studievejledningen på det samfundsvidenskabelige fakultet/antropologi på Københavns Universitet og den centrale studievejledning på Aalborg Universitet i gang med at udvikle en 'mindsetkultur'.

 

Gymnasieprojektet "Fra performancekultur til læringskultur"

Syv gymnasier ønsker at udvikle og implementere en mindset-kultur ved at give lærerne nye kompetencer, så de rustes til at fremme et udviklende mindset hos eleverne.

Mindset forløb på fem skoler er påbegyndt

To skoler i Københavns Kommune og tre skoler i Viborg Kommune vil det kommende år implementere en mindsetkultur. 

Teamsamarbejde med Kolding Sprogskole

Dagene blev en vekselvirkning mellem oplæg om teori om teamsamarbejde og værdsættende samtale, præsentation af analyser, dialog og planlægning af det forestående teamsamarbejde.

Hvad skaber Vejledning i Verdensklasse?

Navigent har undersøgt, hvad der gør, at nogle jobkonsulenter og UU-vejledere har særlig succes med at få udsatte unge i job eller uddannelse. 

Forældresamarbejde på Rugvængets Skole

Navigent hjalp lærerne og forældrene på Rugvængets Skole i Ballerup til at finde svar på, hvad der virker godt for skole-hjem samarbejdet.

CAMP FOR REGION HOVEDSTADENS NYE UNGETÆNKETANK

Navigent var tovholder og faciliterede de processer, der skulle munde ud i konkrete forslag til uddannelsesdesign