4000
1000

Mindset i UU-vejledningen

Vejledernerne i UU-Tårnby har gennemført et forløb over tre gange med afsæt i psykolog Carol Dwecks mindset-teori. Her var fokus på, hvordan man kan bruge viden om teorien til at øge de unges motivation til at lære og uddanne sig. Det gav et nyt perspektiv med fokus på det psykologiske aspekt. Hvis de unge ikke er motiverede, så vil deres uddannelsesvalg være i risiko for ikke at lykkes, selvom valget af uddannelse er nok så velovervejet. Vejlederne fik en introduktion til teorien og arbejdede med en række øvelser, som kan anvendes i både individuelle og kollektive vejledninger. Meldingen fra UU-Tårnby var, at dette var et meningsfuldt ekstra 'ben' til den model de i øvrigt arbejder ud fra.

Hvad kan fokus på mindset bidrage med i forhold til de ikke-uddannelsesparate?
Nogle unge kan have så ringe kognitive funktioner, at det synes umuligt at gøre dem uddannelsesparate. Men vores hjerner er helt grundlæggende indrettet sådan, at den styrkes på de områder, som man retter sin opmærksomhed imod. Kan de unge motiveres til at fokusere på en kompetence eller en evne, vil de blive bedre. Udfordringen kan være, at dette kræver hårdt arbejde og meget tid, hvis den unges udgangspunkt er lavt. Måske mere tid end en UU vejleder har til rådighed og det kan føre til, at den unge ikke når at rykke sig nok til at blive uddannelsesparat. Men for en stor del af de unge, der modtager vejledning kan vejlederen gøre en positiv forskel og i dette arbejde være hjulpet af indsigter bl.a. baseret på Dwecks forskning om motivation og kompetence.