4000
1000

STUDIEVEJLEDNINGEN VIL IMPLEMENTERE EN MINDSETKULTUR PÅ UNIVERSITETET

Navigent er i samarbejde med studievejledningen på det samfundsvidenskabelige fakultet/antropologi på Københavns Universitet og den centrale studievejledning på Aalborg Universitet i gang med at udvikle en 'mindsetkultur'.

Det betyder, at studievejlederne får et kompetenceløft i form af ny viden og greb, så de kan give de studerende bedre lærings- og mestringsstrategier og derigennem mindske dårlig trivsel og frafald.

Præstationskulturen
Universiteterne har inden for den seneste årrække oplevet, at flere og flere studerende døjer med mistrivsel. Dette kan i høj grad tilskrives, at der i det danske uddannelsessystem overvejende hersker en præstationskultur, som har været medvirkende til, at de studerende, i højere grad end tidligere, oplever et fokus på karakterer fra omgivelserne. Denne præstationskultur har for mange studerende en negativ effekt på deres generelle trivsel og læring.

Mindsetviden, -greb og -materiale
Med inspiration fra den amerikanske psykolog og forsker Carol Dweck, har studievejledningerne arbejdet med teorien om mindset i et samskabende udviklingsforløb. Her har studievejlederne tilegnet sig ny viden, fået nye greb og nye materialer om mindset som har gjort dem bedre rustet til at implementere en mindsetkultur på universiteterne.

Indsatsen har blandt andet haft fokus på, hvordan studievejlederne kan blive opmærksomme på, hvilke signaler og informationer de giver de studerende, når de fx holder oplæg om studielivet.
Videre har deltagerne arbejdet med, hvordan de i de individuelle samtaler med de studerende kan identificere de studerendes fastlåste idéer og i stedet skubbe dem over i et mere udviklende mindset.

Indsatsen er støttet af Kompetencefonden og forløbet afsluttes i foråret 2017 med en temadag, hvor landets øvrige studievejledninger bliver inviteret.

Læs mere HER 

Gymnasieprojektet "Fra performancekultur til læringskultur"

Syv gymnasier ønsker at udvikle og implementere en mindset-kultur ved at give lærerne nye kompetencer, så de rustes til at fremme et udviklende mindset hos eleverne.

Mindset forløb på fem skoler er påbegyndt

To skoler i Københavns Kommune og tre skoler i Viborg Kommune vil det kommende år implementere en mindsetkultur. 

Mindset hjemmeside

Navigent har lanceret en hjemmeside om mindsets betydning for læring.