4000
1000

Mindset forløb på 5 skoler

To skoler i Københavns Kommune og tre skoler i Viborg Kommune vil det kommende år implementere en mindsetkultur. Kick-off er netop afholdt på Skt. Annæ, hvor skolens 50 engagerede lærere kom rundt om teori, evidens og sammen fandt frem til konkrete greb, der kan sættes i spil i klasselokalet for at fremme en tryg klasserumskultur. Dagen blev afrundet med drøftelser i de respektive læreteams om, hvordan de kan arbejde sammen om tilgangen fremover.

"Det var varieret, inspirerende og meget relevant", lærer Skt. Annæ Gymnasiums Grundskole 

De øvrige fire skolers kick-off følger i begyndelsen af skoleåret 16/17. Dernæst vil skolerne i de respektive kommuner sammen udvikle deres indsats gennem en workshoprække, hvor de får nye input og sammen finder frem til de greb, som de ønsker at implementere på deres skole/klassetrin. Det vil bl.a. handle om:

  • at skabe en tryg klasserumskultur, hvor eleverne ikke er bange for at fejle 
  • at give eleverne en fremadrettet feedback og strukturere undervisningen, så eleverne motiveres og læring fremmes 
  • at lærerne bliver bevidste om eget mindset og betydningen af, hvordan de taler til og om elever
  • at lærerne inspirerer forældre til at understøtte indsatsen/tilgangen 

De medvirkende skoler er Skt. Annæ Gymnasiums Grundskole og Sangskole, Grøndalsvængets Skole - begge i København og Hal Ege Skole, Møllehøj Skole og Viborg Ungdomsskole - 10. klasses Center, EGU mv - alle i Viborg. 

MINDSET IMPLEMENTERING PÅ UNIVERSITETET

Navigent er i samarbejde med studievejledningen på det samfundsvidenskabelige fakultet/antropologi på Københavns Universitet og den centrale studievejledning på Aalborg Universitet i gang med at udvikle en 'mindsetkultur'.

 

Gymnasieprojektet "Fra performancekultur til læringskultur"

Syv gymnasier ønsker at udvikle og implementere en mindset-kultur ved at give lærerne nye kompetencer, så de rustes til at fremme et udviklende mindset hos eleverne.

Mindset hjemmeside

Navigent har lanceret en hjemmeside om mindsets betydning for læring. 

Teamsamarbejde med Kolding Sprogskole

Dagene blev en vekselvirkning mellem oplæg om teori om teamsamarbejde og værdsættende samtale, præsentation af analyser, dialog og planlægning af det forestående teamsamarbejde.

MINORITETSFORÆLDRENES POTENTIALE SKAL UDNYTTES PÅ SKOLERNE

Navigent har gennemført en kampagne på 15 Københavnske skoler for at få flere nydanske forældre til at deltage i demokratiske

Lærere og ledere lærer at se på egen praksis

Sammen med UDDX har Navigent uddannet ledere og undervisere fra TEC, Metropol, KEA m.fl.