4000
1000

MINORITETSFORÆLDRENES POTENTIALE SKAL UDNYTTES PÅ SKOLERNE

Navigent har gennemført en kampagne for BIF, Kbh. Kommune på 14 Københavnske skoler for at få flere nydanske forældre til at deltage i demokratiske fora som skolebestyrelse og forældreråd. Selvom der i gennemsnit er 30 pct. nydanske børn i de københavnske skoler, så skinner det langt fra igennem i diverse demokratiske fora.

Navigent udarbejdede en forundersøgelse om barriererne og disse blev bekræftet på skolerne, hvor der gennemførtes dialoger med både etnisk danske og minoritetsforældre. Der er blevet talt livligt om, hvad forældre, skolebestyrelse, integrationsvejleder m.fl., kan gøre for at imødekomme barriererne. Alle skoler udarbejdede individuelle handleplaner for den fremtidige indsats.

Fx blev det foreslået, at ressourcestærke nydanske forældre bør kontaktes personligt og opfordres til deltagelse. At tage personlig kontakt er med til, at forældrene føler sig set og værdsat. Et andet forslag gik på at bruge nogle af de minoritetsforældre, der allerede er engageret i de demokratiske fora, som rollemodeller ved fx forældremøder, hvor de kan fortælle om, hvad det indebærer at være fx kontaktforældre eller medlem af skolebestyrelsen.

Navigent har udarbejdet et materiale, som samler indsiger fra skolernes arbejde. Materialet kan bruges på møder for skolebestyrelse, kontaktforældre, lærere, ledere og andre ressourcepersoner, som ønsker at arbejde med, hvordan man kan få flere minoritetsforældre til at deltage i skolens demokratiske fora.  

Se materialet her.

Hvad skaber Vejledning i Verdensklasse?

Navigent har undersøgt, hvad der gør, at nogle jobkonsulenter og UU-vejledere har særlig succes med at få udsatte unge i job eller uddannelse. 

Forældresamarbejde på Rugvængets Skole

Navigent hjalp lærerne og forældrene på Rugvængets Skole i Ballerup til at finde svar på, hvad der virker godt for skole-hjem samarbejdet.

750 FORÆLDRE OG UNGE FIK VIDEN OM UDDANNELSE!

Navigent har i løbet af 2011 - 2012 gennemført oplysningskampagnen "Sådan får dit barn succes!" i fem udsatte boligområder i Danmark