4000
1000

Teamsamarbejdet i fokus på Sprogskolen Kolding

Alle medarbejdere var samlet i to dage for at blive bedre rustet til det fremtidige teamsamarbejde. Nye teams var dannet og det var vigtigt, at de kom godt fra start.

Dagene blev en vekselvirkning mellem oplæg om teori om teamsamarbejde og værdsættende samtale, præsentation af analyser, dialog og planlægning af det forestående teamsamarbejde.

Social Netværksanalyse
Deltagerne havde forud for dagene besvaret nogle spørgsmål, så der kunne udarbejdes en Social Netværksanalyse. Den gav svar på, hvordan relationerne blev brugt i opgaveløsningen, om medlemmerne af de nye teams allerede kommunikerer med hinanden om fx faglige spørgsmål.

Kompetenceprofil for teamet
Deltagerne havde desuden hver især udfyldt en kompetenceprofil, der gjorde det muligt at afdække hvilke kompetencer, der var til stede i de nye teams og om der var noget, de skulle være særlig opmærksomme på i arbejdet med at skabe et velfungerende teamsamarbejde.

Velfungerende teams har klare rammer
Med inspiration fra diverse oplæg og viden fra analyserne, gik deltagerne i gang med at planlægge, hvordan deres teamsamarbejde skulle fungere. Der blev bl.a. aftalt rammer, spilleregler, opgaver, succeskriterier og mål for det fremtidige teamsamarbejde.

'Jeg tror virkelig, at medarbejderne har fået ny energi til teamsamarbejde. Synes I levererede passende doser af de forskellige indslag og I var både anerkendende og let tilgængelige. Det har simpelthen været så godt.' Souschef Søs Nissen, Sprogskolen Kolding 

Lærere og ledere lærer at se på egen praksis

Sammen med UDDX har Navigent uddannet ledere og undervisere fra TEC, Metropol, KEA m.fl.

Workshop om skole-hjem-samarbejde

Hvordan får vi en positiv start i mødet med forældrene? Hvordan fortæller vi, at Safia ikke kan følge med i timerne? Navigents konsulenter har besøgt Bjergmarkskolen i Holbæk.

Forældresamarbejde på Rugvængets Skole

Navigent hjalp lærerne og forældrene på Rugvængets Skole i Ballerup til at finde svar på, hvad der virker godt for skole-hjem samarbejdet.

Forældreuddannelse - virker det?

Rådmandsgades Skole gennemførte en banebrydende forebyggende indsats for de mest udsatte børn og deres forældre.