4000
1000

Workshop om skole-hjem-samarbejde

Hvordan får vi en positiv start i mødet med forældrene? Hvordan fortæller vi, at Safia ikke kan følge med i timerne? Og hvordan sikrer vi at forældrene går hjem med et smil? Med disse spørgsmål, og mange flere, i baghovedet besøgte Navigents konsulenter Bjergmarkskolen i Holbæk. Her ventede 110 lærere og SFO'er på en tre-timers workshop. Målet var i fællesskab at besvare spørgsmålene og udvide paletten til samarbejdet med nydanske forældre.

VELUDRUSTET VÆRKTØJSKASSE TIL SKOLE-HJEM SAMTALEN 
På Bjergmarkskolen var skole-hjem samtalen en af de store udfordringer. Workshoppen tog derfor udgangspunkt i SFO'ernes og lærernes egne oplevelser med skole-hjem samtalen. Aftenen indeholdt oplæg om udfordringer, oplevelser og værdsættende samtale efterfulgt af sparring i plenum. Der blev arbejdet i grupper og udvekslet erfaringer, givet ekspertrådgivning og debatteret brevkassedilemmaer. Workshoppen sluttede af med en opsamling på aftenens pointer, og deltagerne gik hjem med en værktøjskasse til det fremadrettede skole-hjem samarbejde.

HAR JERES SKOLE BRUG FOR EN SKRÆDDER? 
Bjergmarkskolen fik skræddersyet et workshop-program der matchede deres behov. På samme måde kan Navigent sammensætte en workshop, så indholdet og elementerne passer præcis til jeres skole og jeres ønsker.

MINORITETSFORÆLDRENES POTENTIALE SKAL UDNYTTES PÅ SKOLERNE

Navigent har gennemført en kampagne på 15 Københavnske skoler for at få flere nydanske forældre til at deltage i demokratiske

Mindset hjemmeside

Navigent har lanceret en hjemmeside om mindsets betydning for læring. 

Hvad skaber Vejledning i Verdensklasse?

Navigent har undersøgt, hvad der gør, at nogle jobkonsulenter og UU-vejledere har særlig succes med at få udsatte unge i job eller uddannelse. 

Forældreuddannelse - virker det?

Rådmandsgades Skole gennemførte en banebrydende forebyggende indsats for de mest udsatte børn og deres forældre.