Om os

Navigent har siden 2001 løst en lang række opgaver for både offentlige og private organisationer og for ledere, medarbejdere, frivillige og civilsamfundet. 

Vi har særlig erfaring og ekspertise med velfærdsområdet, og vores målsætning er at skabe bedre velfærdsydelser. Det gør vi ved at udvikle løsninger og opbygge kapacitet i samspil med de personer og organisationer, der skal føre forandringerne ud i livet. 

Vores tilgang 

  • Vi hjælper jer med at analysere jeres problemstilling og indsamler data, hvis der er behov for yderligere afdækning og viden 
  • I samskabende dialogprocesser med jer, finder vi virkningsfulde løsninger på jeres udfordringer 
  • Vi opbygger kapacitet på tværs af fagligheder, så forandringsprocessen bliver på sporet, også når konsulenten er ude 
  • Vi understøtter forankringen gennem formidlingstiltag og ved at operationalisere løsninger, fx i form af brugbare værktøjer 

Vores navn
Navnet Navigent er inspireret af ordet navigation: "Vi er ikke bare konsulenter, men navigenter, der navigerer sammen med vores samarbejdspartnere imod bedre løsninger." 


Nogle af vores samarbejdspartnere

KL

KTO

DBU

Danske Regioner

Sundhedskartellet

Ministeriet for Ligestilling og Kirke

MindLab

Køge Arrest

Brug for Alle Unge

Glostrup Hospital

Bispebjerg Hospital

Social- og Integrationsministeriet

Beskæftigelsesministeriet

Arbejdsmarkedsstyrelsen

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Kbh. Kommune

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Lyngby Taarbæk Kommune

Frederiksberg Kommune

FTF

Herlev Hospital

Undervisningsministeriet

Bjergmarksskolen i Holbæk

Uddannelseslaboratoriet UDDX (TEC, Metropol m.fl.)

BUPL

Rugvængets Skole i Ballerup

Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune

Rådmandsgade Skole på Nørrebro

Dansk Skole Skak

Ungdommens Røde Kors

Red Barnet Ungdom

Region Hovedstaden

NOOR, CBSI, Københavns Kommune

Engskovskolen i Holbæk

Folketinget

Helsinge Kommune

Arbejdsskadestyrelsen

Udlændingestyrelsen

GAM3

Kulturministeriet

DGI

Det Kriminalpræventive Råd

B93's Skole og Idrætsakademi